Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsane Legekontor AS
Juridisk navn:  Åsane Legekontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55189621
Myrdalsvegen 22 Myrdalsvegen 22 Fax: 55393071
5130 Nyborg 5130 Nyborg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992238836
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.11%
Resultat  
  
-59.72%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.015.000 5.285.000 5.395.000 5.559.000 5.176.000
Resultat: 29.000 72.000 0 0 -215.000
Egenkapital: 22.000 0 -50.000 -44.000 -38.000
Regnskap for  Åsane Legekontor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.015.000 5.285.000 5.395.000 5.559.000 5.176.000
Driftskostnader -4.973.000 -5.200.000 -5.381.000 -5.545.000 -5.377.000
Driftsresultat 42.000 85.000 14.000 14.000 -201.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -14.000 -15.000 -15.000 -15.000
Finans -14.000 -14.000 -15.000 -15.000 -15.000
Resultat før skatt 29.000 72.000 0 0 -215.000
Skattekostnad -7.000 -22.000 -6.000 -6.000 77.000
Årsresultat 22.000 50.000 -6.000 -6.000 -138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 190.000 275.000 239.000 161.000 338.000
Sum omløpsmidler 652.000 356.000 527.000 374.000 205.000
Sum eiendeler 842.000 631.000 766.000 535.000 543.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -100.000 -150.000 -144.000 -138.000
Sum egenkapital 22.000 0 -50.000 -44.000 -38.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 819.000 631.000 816.000 578.000 581.000
Sum gjeld og egenkapital 841.000 631.000 766.000 534.000 543.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.015.000 5.285.000 5.395.000 5.559.000 5.176.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.015.000 5.285.000 5.395.000 5.559.000 5.176.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.245.000 -2.464.000 -2.769.000 -2.890.000 -2.757.000
Avskrivning -97.000 -82.000 -55.000 -178.000 -178.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.631.000 -2.654.000 -2.557.000 -2.477.000 -2.442.000
Driftskostnader -4.973.000 -5.200.000 -5.381.000 -5.545.000 -5.377.000
Driftsresultat 42.000 85.000 14.000 14.000 -201.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -14.000 -15.000 -15.000 -15.000
Finans -14.000 -14.000 -15.000 -15.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 50.000 -6.000 -6.000 -138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 37.000 43.000 65.000 71.000 77.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 108.000 186.000 129.000 44.000 222.000
Sum varige driftsmidler 108.000 186.000 129.000 44.000 222.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 45.000 45.000 45.000 39.000
Sum anleggsmidler 190.000 275.000 239.000 161.000 338.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 33.000 0 0 0 0
Andre fordringer 56.000 32.000 42.000 252.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 563.000 325.000 484.000 121.000 185.000
Sum omløpsmidler 652.000 356.000 527.000 374.000 205.000
Sum eiendeler 842.000 631.000 766.000 535.000 543.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -100.000 -150.000 -144.000 -138.000
Sum egenkapital 22.000 0 -50.000 -44.000 -38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 61.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 101.000 77.000 191.000 49.000 120.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 120.000 145.000 154.000 148.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 623.000 434.000 479.000 315.000 313.000
Sum kortsiktig gjeld 819.000 631.000 816.000 578.000 581.000
Sum gjeld og egenkapital 841.000 631.000 766.000 534.000 543.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -167.000 -275.000 -289.000 -204.000 -376.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.6 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.6 0.6 0.4
Soliditet 2.6 0 -6.5 -8.2 -7.0
Resultatgrad 0.8 1.6 0.3 0.3 -3.9
Rentedekningsgrad 3 6.1 0.9 0.9 -13.4
Gjeldsgrad 37.2 -16.3 -13.1 -15.3
Total kapitalrentabilitet 5 13.5 1.8 2.6 -37.0
Signatur
30.08.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
30.08.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex