Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åse Servicesenter As
Juridisk navn:  Åse Servicesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76147261
Åse Åse Fax: 76142447
8484 Risøyhamn 8484 Risøyhamn
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 853005622
Aksjekapital: 34.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/1/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.92%
Resultat  
  
-77.76%
Egenkapital  
  
2.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.473.000 13.119.000 14.014.000 13.698.000 13.080.000
Resultat: 115.000 517.000 715.000 651.000 69.000
Egenkapital: 3.001.000 2.918.000 2.536.000 2.014.000 2.952.000
Regnskap for  Åse Servicesenter As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.473.000 13.119.000 14.014.000 13.698.000 13.080.000
Driftskostnader -12.317.000 -12.555.000 -13.247.000 -12.940.000 -12.976.000
Driftsresultat 155.000 564.000 769.000 757.000 104.000
Finansinntekter 8.000 7.000 7.000 18.000 68.000
Finanskostnader -48.000 -54.000 -61.000 -125.000 -103.000
Finans -40.000 -47.000 -54.000 -107.000 -35.000
Resultat før skatt 115.000 517.000 715.000 651.000 69.000
Skattekostnad -32.000 -135.000 -193.000 -189.000 -23.000
Årsresultat 83.000 382.000 522.000 462.000 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 436.000 521.000 642.000 754.000 846.000
Sum omløpsmidler 4.545.000 4.444.000 4.267.000 3.824.000 4.008.000
Sum eiendeler 4.981.000 4.965.000 4.909.000 4.578.000 4.854.000
Sum opptjent egenkapital 2.967.000 2.884.000 2.502.000 1.980.000 2.850.000
Sum egenkapital 3.001.000 2.918.000 2.536.000 2.014.000 2.952.000
Sum langsiktig gjeld 1.052.000 1.177.000 1.302.000 1.427.000 867.000
Sum kortsiktig gjeld 927.000 870.000 1.071.000 1.137.000 1.035.000
Sum gjeld og egenkapital 4.980.000 4.965.000 4.909.000 4.578.000 4.854.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.390.000 13.018.000 13.898.000 13.569.000 12.936.000
Andre inntekter 83.000 102.000 116.000 129.000 143.000
Driftsinntekter 12.473.000 13.119.000 14.014.000 13.698.000 13.080.000
Varekostnad -9.314.000 -9.583.000 -10.108.000 -9.783.000 -9.670.000
Lønninger -2.045.000 -2.025.000 -2.018.000 -2.141.000 -2.261.000
Avskrivning -85.000 -121.000 -137.000 -133.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -873.000 -826.000 -984.000 -883.000 -916.000
Driftskostnader -12.317.000 -12.555.000 -13.247.000 -12.940.000 -12.976.000
Driftsresultat 155.000 564.000 769.000 757.000 104.000
Finansinntekter 8.000 7.000 7.000 18.000 68.000
Finanskostnader -48.000 -54.000 -61.000 -125.000 -103.000
Finans -40.000 -47.000 -54.000 -107.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 83.000 382.000 522.000 462.000 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 342.000 403.000 464.000 525.000 585.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 37.000 97.000 173.000 205.000
Sum varige driftsmidler 354.000 440.000 561.000 697.000 790.000
Sum finansielle anleggsmidler 81.000 81.000 81.000 56.000 56.000
Sum anleggsmidler 436.000 521.000 642.000 754.000 846.000
Varebeholdning 2.038.000 2.087.000 1.966.000 1.952.000 1.585.000
Kundefordringer 89.000 222.000 438.000 350.000 205.000
Andre fordringer 72.000 40.000 53.000 68.000 161.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.345.000 2.094.000 1.809.000 1.454.000 2.058.000
Sum omløpsmidler 4.545.000 4.444.000 4.267.000 3.824.000 4.008.000
Sum eiendeler 4.981.000 4.965.000 4.909.000 4.578.000 4.854.000
Sum opptjent egenkapital 2.967.000 2.884.000 2.502.000 1.980.000 2.850.000
Sum egenkapital 3.001.000 2.918.000 2.536.000 2.014.000 2.952.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.052.000 1.177.000 1.302.000 1.427.000 867.000
Leverandørgjeld 441.000 357.000 350.000 530.000 579.000
Betalbar skatt 32.000 135.000 193.000 189.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 277.000 209.000 256.000 204.000 202.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 177.000 169.000 272.000 214.000 230.000
Sum kortsiktig gjeld 927.000 870.000 1.071.000 1.137.000 1.035.000
Sum gjeld og egenkapital 4.980.000 4.965.000 4.909.000 4.578.000 4.854.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.618.000 3.574.000 3.196.000 2.687.000 2.973.000
Likviditetsgrad 1 4.9 5.1 4 3.4 3.9
Likviditetsgrad 2 2.7 2.7 2.1 1.7 2.4
Soliditet 60.3 58.8 51.7 44.0 60.8
Resultatgrad 1.2 4.3 5.5 5.5 0.8
Rentedekningsgrad 3.2 10.4 12.6 6.2 1.7
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.9 1.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 3.3 11.5 15.8 16.9 3.5
Signatur
02.03.2016
STYREFORMANNEN ALENE.
Prokurister
02.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex