Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åseral Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Åseral Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46816432
Tyribakken 20 Tyribakken 20 Fax: 37263971
4878 Grimstad 4878 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 979900929
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/8/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.71%
Resultat  
  
-55.81%
Egenkapital  
  
-1.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.751.000 3.514.000 2.690.000 3.750.000 2.050.000
Resultat: -670.000 -430.000 -631.000 26.000 -193.000
Egenkapital: 2.281.000 2.310.000 2.328.000 2.327.000 2.311.000
Regnskap for  Åseral Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.751.000 3.514.000 2.690.000 3.750.000 2.050.000
Driftskostnader -3.004.000 -3.744.000 -3.161.000 -3.589.000 -2.045.000
Driftsresultat -253.000 -229.000 -470.000 161.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -418.000 -200.000 -162.000 -135.000 -199.000
Finans -418.000 -200.000 -162.000 -135.000 -199.000
Resultat før skatt -670.000 -430.000 -631.000 26.000 -193.000
Skattekostnad 145.000 98.000 0 -10.000 48.000
Årsresultat -525.000 -332.000 -631.000 16.000 -145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 93.000 132.000 172.000 212.000 20.000
Sum omløpsmidler 12.382.000 10.544.000 5.818.000 6.840.000 6.275.000
Sum eiendeler 12.475.000 10.676.000 5.990.000 7.052.000 6.295.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 175.000 654.000 638.000
Sum egenkapital 2.281.000 2.310.000 2.328.000 2.327.000 2.311.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 9.000 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 10.193.000 8.361.000 3.653.000 4.714.000 3.984.000
Sum gjeld og egenkapital 12.474.000 10.676.000 5.990.000 7.051.000 6.295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.751.000 3.514.000 2.690.000 3.750.000 2.050.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.751.000 3.514.000 2.690.000 3.750.000 2.050.000
Varekostnad -2.532.000 -3.394.000 -2.650.000 -3.238.000 -1.609.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -40.000 -40.000 -40.000 -7.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -432.000 -310.000 -471.000 -344.000 -436.000
Driftskostnader -3.004.000 -3.744.000 -3.161.000 -3.589.000 -2.045.000
Driftsresultat -253.000 -229.000 -470.000 161.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -418.000 -200.000 -162.000 -135.000 -199.000
Finans -418.000 -200.000 -162.000 -135.000 -199.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -525.000 -332.000 -631.000 16.000 -145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 73.000 112.000 152.000 192.000 0
Sum varige driftsmidler 73.000 112.000 152.000 192.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 93.000 132.000 172.000 212.000 20.000
Varebeholdning 10.910.000 8.194.000 4.913.000 5.954.000 6.275.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 975.000 2.161.000 586.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 497.000 190.000 319.000 881.000 0
Sum omløpsmidler 12.382.000 10.544.000 5.818.000 6.840.000 6.275.000
Sum eiendeler 12.475.000 10.676.000 5.990.000 7.052.000 6.295.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 175.000 654.000 638.000
Sum egenkapital 2.281.000 2.310.000 2.328.000 2.327.000 2.311.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 9.000 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 9.673.000 7.786.000 3.077.000 3.902.000 2.728.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 9.000 10.000 0
Leverandørgjeld 1.000 0 11.000 21.000 45.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 520.000 576.000 565.000 791.000 1.211.000
Sum kortsiktig gjeld 10.193.000 8.361.000 3.653.000 4.714.000 3.984.000
Sum gjeld og egenkapital 12.474.000 10.676.000 5.990.000 7.051.000 6.295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.189.000 2.183.000 2.165.000 2.126.000 2.291.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.6 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1
Soliditet 18.3 21.6 38.9 3 36.7
Resultatgrad -9.2 -6.5 -17.5 4.3 0.3
Rentedekningsgrad -0.6 -1.1 -2.9 1.2 0.0
Gjeldsgrad 4.5 3.6 1.6 2 1.7
Total kapitalrentabilitet -2.1 -7.8 2.3 0.1
Signatur
05.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex