Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åsli Holding AS
Juridisk navn:  Åsli Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37025236
Øvre Haugerød 11 Øvre Haugerød 11 Fax: 37025221
4824 Bjorbekk 4824 Bjorbekk
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 918587527
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 10/9/1978
Foretakstype: AS
Tidligere navn: p a olsen mek industri as
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.6%
Resultat  
  
17.7%
Egenkapital  
  
4.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 372.000 407.000 402.000 395.000 398.000
Resultat: 419.000 356.000 422.000 706.000 470.000
Egenkapital: 7.906.000 7.582.000 7.343.000 7.034.000 6.434.000
Regnskap for  Åsli Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 372.000 407.000 402.000 395.000 398.000
Driftskostnader -46.000 -56.000 -42.000 -40.000 -56.000
Driftsresultat 327.000 350.000 360.000 355.000 342.000
Finansinntekter 98.000 80.000 153.000 351.000 415.000
Finanskostnader -6.000 -74.000 -91.000 0 -287.000
Finans 92.000 6.000 62.000 351.000 128.000
Resultat før skatt 419.000 356.000 422.000 706.000 470.000
Skattekostnad -94.000 -98.000 -112.000 -106.000 -126.000
Årsresultat 325.000 258.000 310.000 600.000 344.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Sum omløpsmidler 7.883.000 7.547.000 7.353.000 7.035.000 6.350.000
Sum eiendeler 8.133.000 7.797.000 7.603.000 7.285.000 6.600.000
Sum opptjent egenkapital 7.801.000 7.477.000 7.238.000 6.929.000 6.329.000
Sum egenkapital 7.906.000 7.582.000 7.343.000 7.034.000 6.434.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 226.000 216.000 260.000 252.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 8.132.000 7.798.000 7.603.000 7.286.000 6.600.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 372.000 407.000 402.000 395.000 398.000
Driftsinntekter 372.000 407.000 402.000 395.000 398.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -56.000 -42.000 -40.000 -56.000
Driftskostnader -46.000 -56.000 -42.000 -40.000 -56.000
Driftsresultat 327.000 350.000 360.000 355.000 342.000
Finansinntekter 98.000 80.000 153.000 351.000 415.000
Finanskostnader -6.000 -74.000 -91.000 0 -287.000
Finans 92.000 6.000 62.000 351.000 128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -20.000 0 0 0
Årsresultat 325.000 258.000 310.000 600.000 344.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 20.000 0
Andre fordringer 15.000 23.000 13.000 13.000 10.000
Sum investeringer 384.000 391.000 477.000 1.045.000 881.000
Kasse, bank 7.483.000 7.133.000 6.864.000 5.957.000 5.459.000
Sum omløpsmidler 7.883.000 7.547.000 7.353.000 7.035.000 6.350.000
Sum eiendeler 8.133.000 7.797.000 7.603.000 7.285.000 6.600.000
Sum opptjent egenkapital 7.801.000 7.477.000 7.238.000 6.929.000 6.329.000
Sum egenkapital 7.906.000 7.582.000 7.343.000 7.034.000 6.434.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 0 0 2.000
Betalbar skatt 94.000 98.000 112.000 106.000 126.000
Skyldig offentlige avgifter 90.000 96.000 97.000 96.000 16.000
Utbytte 0 -20.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 0 50.000 50.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 226.000 216.000 260.000 252.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 8.132.000 7.798.000 7.603.000 7.286.000 6.600.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.657.000 7.331.000 7.093.000 6.783.000 6.184.000
Likviditetsgrad 1 34.9 34.9 28.3 27.9 38.3
Likviditetsgrad 2 34.9 34.9 28.3 27.9 38.3
Soliditet 97.2 97.2 96.6 96.5 97.5
Resultatgrad 87.9 8 89.6 89.9 85.9
Rentedekningsgrad 54.5 4.7 4 2.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 5.2 5.5 6.7 9.7 11.5
Signatur
03.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.10.2013
PROKURA HVER FOR SEG
PEDER ANTON OLSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex