Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Æsøybuen AS
Juridisk navn:  Æsøybuen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57745894
Fax:
6918 Sør-skorpa 6918 Sør-skorpa
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Flora
Org.nr: 984661770
Aksjekapital: 225.000 NOK
Etableringsdato: 6/17/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kinn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.16%
Resultat  
  
-23.66%
Egenkapital  
  
-7.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 376.000 361.000 313.000 698.000 514.000
Resultat: -575.000 -465.000 -1.085.000 -440.000 -371.000
Egenkapital: 4.545.000 4.920.000 5.980.000 7.102.000 16.692.000
Regnskap for  Æsøybuen AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 376.000 361.000 313.000 698.000 514.000
Driftskostnader -997.000 -891.000 -1.523.000 -1.669.000 -1.556.000
Driftsresultat -622.000 -530.000 -1.210.000 -971.000 -1.043.000
Finansinntekter 48.000 67.000 126.000 532.000 674.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 46.000 65.000 125.000 530.000 672.000
Resultat før skatt -575.000 -465.000 -1.085.000 -440.000 -371.000
Skattekostnad 200.000 193.000 481.000 119.000 247.000
Årsresultat -375.000 -272.000 -604.000 -321.000 -124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.276.000 2.368.000 2.484.000 2.620.000 2.758.000
Sum omløpsmidler 4.002.000 5.080.000 6.259.000 8.452.000 18.801.000
Sum eiendeler 6.278.000 7.448.000 8.743.000 11.072.000 21.559.000
Sum opptjent egenkapital 4.290.000 4.665.000 5.725.000 6.847.000 16.212.000
Sum egenkapital 4.545.000 4.920.000 5.980.000 7.102.000 16.692.000
Sum langsiktig gjeld 1.423.000 1.828.000 2.346.000 3.125.000 3.860.000
Sum kortsiktig gjeld 310.000 700.000 417.000 845.000 1.007.000
Sum gjeld og egenkapital 6.278.000 7.448.000 8.743.000 11.072.000 21.559.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 372.000 361.000 267.000 698.000 499.000
Andre inntekter 4.000 0 46.000 0 14.000
Driftsinntekter 376.000 361.000 313.000 698.000 514.000
Varekostnad -3.000 0 -20.000 -29.000 0
Lønninger -319.000 -294.000 -292.000 -659.000 -691.000
Avskrivning -140.000 -136.000 -136.000 -138.000 -140.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -535.000 -461.000 -1.075.000 -843.000 -725.000
Driftskostnader -997.000 -891.000 -1.523.000 -1.669.000 -1.556.000
Driftsresultat -622.000 -530.000 -1.210.000 -971.000 -1.043.000
Finansinntekter 48.000 67.000 126.000 532.000 674.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 46.000 65.000 125.000 530.000 672.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -788.000 -518.000 0 0
Årsresultat -375.000 -272.000 -604.000 -321.000 -124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
Fast eiendom 74.000 78.000 83.000 88.000 94.000
Maskiner anlegg 38.000 45.000 53.000 62.000 73.000
Driftsløsøre 14.000 18.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.376.000 1.468.000 1.584.000 1.720.000 1.858.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.276.000 2.368.000 2.484.000 2.620.000 2.758.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 148.000 86.000 265.000 88.000 102.000
Andre fordringer 92.000 70.000 144.000 192.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.763.000 4.924.000 5.850.000 8.172.000 18.664.000
Sum omløpsmidler 4.002.000 5.080.000 6.259.000 8.452.000 18.801.000
Sum eiendeler 6.278.000 7.448.000 8.743.000 11.072.000 21.559.000
Sum opptjent egenkapital 4.290.000 4.665.000 5.725.000 6.847.000 16.212.000
Sum egenkapital 4.545.000 4.920.000 5.980.000 7.102.000 16.692.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.423.000 1.828.000 2.346.000 3.125.000 3.860.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.423.000 1.828.000 2.346.000 3.125.000 3.860.000
Leverandørgjeld 0 8.000 0 0 0
Betalbar skatt 205.000 325.000 299.000 616.000 845.000
Skyldig offentlige avgifter 105.000 102.000 1.000 229.000 162.000
Utbytte 0 -788.000 -518.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 266.000 118.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 310.000 700.000 417.000 845.000 1.007.000
Sum gjeld og egenkapital 6.278.000 7.448.000 8.743.000 11.072.000 21.559.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.692.000 4.380.000 5.842.000 7.607.000 17.794.000
Likviditetsgrad 1 12.9 7.3 15.0 10.0 18.7
Likviditetsgrad 2 12.9 7.3 15.1 10.1 18.7
Soliditet 72.4 66.1 68.4 64.1 77.4
Resultatgrad -165.4 -146.8 -386.6 -139.1 -202.9
Rentedekningsgrad -1084.0 -219.5 -184.5
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.6 0.3
Total kapitalrentabilitet -9.1 -6.2 -12.4 -4.0 -1.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex