Æsøybuen AS
Juridisk navn:  Æsøybuen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57745894
Fax:
6918 Sør-Skorpa 6918 Sør-Skorpa
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 984661770
Aksjekapital: 225.000 NOK
Etableringsdato: 6/17/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kinn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.29%
Resultat  
  
22.09%
Egenkapital  
  
-6.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 441.000 376.000 361.000 313.000 698.000
Resultat: -448.000 -575.000 -465.000 -1.085.000 -440.000
Egenkapital: 4.251.000 4.545.000 4.920.000 5.980.000 7.102.000
Regnskap for  Æsøybuen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 441.000 376.000 361.000 313.000 698.000
Driftskostnader -926.000 -997.000 -891.000 -1.523.000 -1.669.000
Driftsresultat -485.000 -622.000 -530.000 -1.210.000 -971.000
Finansinntekter 38.000 48.000 67.000 126.000 532.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 37.000 46.000 65.000 125.000 530.000
Resultat før skatt -448.000 -575.000 -465.000 -1.085.000 -440.000
Skattekostnad 153.000 200.000 193.000 481.000 119.000
Årsresultat -295.000 -375.000 -272.000 -604.000 -321.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.138.000 2.276.000 2.368.000 2.484.000 2.620.000
Sum omløpsmidler 3.554.000 4.002.000 5.080.000 6.259.000 8.452.000
Sum eiendeler 5.692.000 6.278.000 7.448.000 8.743.000 11.072.000
Sum opptjent egenkapital 3.996.000 4.290.000 4.665.000 5.725.000 6.847.000
Sum egenkapital 4.251.000 4.545.000 4.920.000 5.980.000 7.102.000
Sum langsiktig gjeld 1.106.000 1.423.000 1.828.000 2.346.000 3.125.000
Sum kortsiktig gjeld 336.000 310.000 700.000 417.000 845.000
Sum gjeld og egenkapital 5.693.000 6.278.000 7.448.000 8.743.000 11.072.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 441.000 372.000 361.000 267.000 698.000
Andre inntekter 0 4.000 0 46.000 0
Driftsinntekter 441.000 376.000 361.000 313.000 698.000
Varekostnad 0 -3.000 0 -20.000 -29.000
Lønninger -400.000 -319.000 -294.000 -292.000 -659.000
Avskrivning -139.000 -140.000 -136.000 -136.000 -138.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -387.000 -535.000 -461.000 -1.075.000 -843.000
Driftskostnader -926.000 -997.000 -891.000 -1.523.000 -1.669.000
Driftsresultat -485.000 -622.000 -530.000 -1.210.000 -971.000
Finansinntekter 38.000 48.000 67.000 126.000 532.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 37.000 46.000 65.000 125.000 530.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -788.000 -518.000 0
Årsresultat -295.000 -375.000 -272.000 -604.000 -321.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
Fast eiendom 69.000 74.000 78.000 83.000 88.000
Maskiner anlegg 32.000 38.000 45.000 53.000 62.000
Driftsløsøre 10.000 14.000 18.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.238.000 1.376.000 1.468.000 1.584.000 1.720.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.138.000 2.276.000 2.368.000 2.484.000 2.620.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 153.000 148.000 86.000 265.000 88.000
Andre fordringer 36.000 92.000 70.000 144.000 192.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.365.000 3.763.000 4.924.000 5.850.000 8.172.000
Sum omløpsmidler 3.554.000 4.002.000 5.080.000 6.259.000 8.452.000
Sum eiendeler 5.692.000 6.278.000 7.448.000 8.743.000 11.072.000
Sum opptjent egenkapital 3.996.000 4.290.000 4.665.000 5.725.000 6.847.000
Sum egenkapital 4.251.000 4.545.000 4.920.000 5.980.000 7.102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.106.000 1.423.000 1.828.000 2.346.000 3.125.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.106.000 1.423.000 1.828.000 2.346.000 3.125.000
Leverandørgjeld 3.000 0 8.000 0 0
Betalbar skatt 164.000 205.000 325.000 299.000 616.000
Skyldig offentlige avgifter 168.000 105.000 102.000 1.000 229.000
Utbytte 0 0 -788.000 -518.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 266.000 118.000 0
Sum kortsiktig gjeld 336.000 310.000 700.000 417.000 845.000
Sum gjeld og egenkapital 5.693.000 6.278.000 7.448.000 8.743.000 11.072.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.218.000 3.692.000 4.380.000 5.842.000 7.607.000
Likviditetsgrad 1 10.6 12.9 7.3 15.0 10.0
Likviditetsgrad 2 10.6 12.9 7.3 15.1 10.1
Soliditet 74.7 72.4 66.1 68.4 64.1
Resultatgrad - -165.4 -146.8 -386.6 -139.1
Rentedekningsgrad - -1084.0 -219.5
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -7.9 -9.1 -6.2 -12.4 -4.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex