Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ødegården Borettslag
Juridisk navn:  Ødegården Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02333
Postboks 313 Torgveien 10 Fax: 63001050
1401 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Akershus Ski
Org.nr: 851488782
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/8/1960
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.35%
Resultat  
  
-22.58%
Egenkapital  
  
17.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 26.709.000 23.987.000 23.695.000 23.711.000 21.426.000
Resultat: 4.244.000 5.482.000 6.747.000 -14.803.000 -320.000
Egenkapital: 29.197.000 24.952.000 19.470.000 12.723.000 27.527.000
Regnskap for  Ødegården Borettslag
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 26.709.000 23.987.000 23.695.000 23.711.000 21.426.000
Driftskostnader -15.550.000 -10.968.000 -9.824.000 -9.422.000 -8.796.000
Driftsresultat 11.159.000 13.021.000 13.870.000 14.288.000 12.631.000
Finansinntekter 50.000 39.000 98.000 63.000 72.000
Finanskostnader -6.965.000 -7.578.000 -7.221.000 -29.154.000 -13.023.000
Finans -6.915.000 -7.539.000 -7.123.000 -29.091.000 -12.951.000
Resultat før skatt 4.244.000 5.482.000 6.747.000 -14.803.000 -320.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.244.000 5.482.000 6.747.000 -14.803.000 -320.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 267.622.000 267.767.000 267.863.000 267.912.000 268.062.000
Sum omløpsmidler 623.000 1.560.000 6.448.000 6.303.000 2.458.000
Sum eiendeler 268.245.000 269.327.000 274.311.000 274.215.000 270.520.000
Sum opptjent egenkapital 29.153.000 24.908.000 19.426.000 12.679.000 27.482.000
Sum egenkapital 29.197.000 24.952.000 19.470.000 12.723.000 27.527.000
Sum langsiktig gjeld 237.464.000 240.855.000 253.774.000 260.814.000 242.389.000
Sum kortsiktig gjeld 1.584.000 3.519.000 1.067.000 678.000 604.000
Sum gjeld og egenkapital 268.245.000 269.326.000 274.311.000 274.215.000 270.519.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 26.709.000 23.987.000 23.695.000 23.711.000 21.426.000
Driftsinntekter 26.709.000 23.987.000 23.695.000 23.711.000 21.426.000
Varekostnad -207.000 -35.000 0 0 0
Lønninger -1.265.000 -1.190.000 -1.095.000 -1.278.000 -1.282.000
Avskrivning -96.000 -96.000 -94.000 -99.000 -148.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.982.000 -9.647.000 -8.635.000 -8.045.000 -7.366.000
Driftskostnader -15.550.000 -10.968.000 -9.824.000 -9.422.000 -8.796.000
Driftsresultat 11.159.000 13.021.000 13.870.000 14.288.000 12.631.000
Finansinntekter 50.000 39.000 98.000 63.000 72.000
Finanskostnader -6.965.000 -7.578.000 -7.221.000 -29.154.000 -13.023.000
Finans -6.915.000 -7.539.000 -7.123.000 -29.091.000 -12.951.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.244.000 5.482.000 6.747.000 -14.803.000 -320.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 267.242.000 267.292.000 267.290.000 267.290.000 267.290.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 380.000 475.000 571.000 621.000 770.000
Sum varige driftsmidler 267.622.000 267.767.000 267.861.000 267.910.000 268.060.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 267.622.000 267.767.000 267.863.000 267.912.000 268.062.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 7.000 10.000 29.000 10.000
Andre fordringer 479.000 591.000 764.000 591.000 457.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 136.000 962.000 5.675.000 5.683.000 1.992.000
Sum omløpsmidler 623.000 1.560.000 6.448.000 6.303.000 2.458.000
Sum eiendeler 268.245.000 269.327.000 274.311.000 274.215.000 270.520.000
Sum opptjent egenkapital 29.153.000 24.908.000 19.426.000 12.679.000 27.482.000
Sum egenkapital 29.197.000 24.952.000 19.470.000 12.723.000 27.527.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 237.464.000 240.855.000 253.774.000 260.814.000 242.389.000
Leverandørgjeld 1.387.000 2.350.000 62.000 45.000 83.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 107.000 27.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 1.142.000 1.005.000 633.000 521.000
Sum kortsiktig gjeld 1.584.000 3.519.000 1.067.000 678.000 604.000
Sum gjeld og egenkapital 268.245.000 269.326.000 274.311.000 274.215.000 270.519.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -961.000 -1.959.000 5.381.000 5.625.000 1.854.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 6.0 9.3 4.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 6.1 9.3 4.1
Soliditet 10.9 9.3 7.1 4.6 10.2
Resultatgrad 41.8 54.3 58.5 60.3 59.0
Rentedekningsgrad 1.6 1.7 1.9 0.5 1.0
Gjeldsgrad 8.2 9.8 13.1 20.6 8.8
Total kapitalrentabilitet 4.2 4.8 5.1 5.2 4.7
Signatur
09.11.2012
STYRETS LEDER (NESTLEDER) OG ET
STYREMEDLEM I FELLESSKAP
TEGNER LAGETS FIRMA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex