Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ødegården Borettslag
Juridisk navn:  Ødegården Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02333
Postboks 313 V/Obos Forvaltor As Fax: 63001050
1401 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Akershus Ski
Org.nr: 851488782
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 08.12.1960
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,01%
Resultat  
  
-318,8%
Egenkapital  
  
-6,68%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 26.363.000 25.346.000 26.709.000 23.987.000 23.695.000
Resultat: -2.013.000 920.000 4.244.000 5.482.000 6.747.000
Egenkapital: 28.104.000 30.117.000 29.197.000 24.952.000 19.470.000
Regnskap for  Ødegården Borettslag
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 26.363.000 25.346.000 26.709.000 23.987.000 23.695.000
Driftskostnader -23.386.000 -18.135.000 -15.550.000 -10.968.000 -9.824.000
Driftsresultat 2.977.000 7.212.000 11.159.000 13.021.000 13.870.000
Finansinntekter 146.000 114.000 50.000 39.000 98.000
Finanskostnader -5.136.000 -6.405.000 -6.965.000 -7.578.000 -7.221.000
Finans -4.990.000 -6.291.000 -6.915.000 -7.539.000 -7.123.000
Resultat før skatt -2.013.000 920.000 4.244.000 5.482.000 6.747.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.013.000 920.000 4.244.000 5.482.000 6.747.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 267.462.000 267.541.000 267.622.000 267.767.000 267.863.000
Sum omløpsmidler 10.567.000 3.628.000 623.000 1.560.000 6.448.000
Sum eiendeler 278.029.000 271.169.000 268.245.000 269.327.000 274.311.000
Sum opptjent egenkapital 28.060.000 30.073.000 29.153.000 24.908.000 19.426.000
Sum egenkapital 28.104.000 30.117.000 29.197.000 24.952.000 19.470.000
Sum langsiktig gjeld 248.442.000 239.223.000 237.464.000 240.855.000 253.774.000
Sum kortsiktig gjeld 1.483.000 1.830.000 1.584.000 3.519.000 1.067.000
Sum gjeld og egenkapital 278.029.000 271.170.000 268.245.000 269.326.000 274.311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 26.363.000 25.346.000 26.709.000 23.987.000 23.695.000
Driftsinntekter 26.363.000 25.346.000 26.709.000 23.987.000 23.695.000
Varekostnad 0 0 -207.000 -35.000 0
Lønninger -1.412.000 -1.280.000 -1.265.000 -1.190.000 -1.095.000
Avskrivning -66.000 -81.000 -96.000 -96.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.908.000 -16.774.000 -13.982.000 -9.647.000 -8.635.000
Driftskostnader -23.386.000 -18.135.000 -15.550.000 -10.968.000 -9.824.000
Driftsresultat 2.977.000 7.212.000 11.159.000 13.021.000 13.870.000
Finansinntekter 146.000 114.000 50.000 39.000 98.000
Finanskostnader -5.136.000 -6.405.000 -6.965.000 -7.578.000 -7.221.000
Finans -4.990.000 -6.291.000 -6.915.000 -7.539.000 -7.123.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.013.000 920.000 4.244.000 5.482.000 6.747.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 265.789.000 265.789.000 267.242.000 267.292.000 267.290.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.673.000 1.752.000 380.000 475.000 571.000
Sum varige driftsmidler 267.462.000 267.541.000 267.622.000 267.767.000 267.861.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 2.000
Sum anleggsmidler 267.462.000 267.541.000 267.622.000 267.767.000 267.863.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 34.000 8.000 7.000 10.000
Andre fordringer 578.000 978.000 479.000 591.000 764.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.988.000 2.616.000 136.000 962.000 5.675.000
Sum omløpsmidler 10.567.000 3.628.000 623.000 1.560.000 6.448.000
Sum eiendeler 278.029.000 271.169.000 268.245.000 269.327.000 274.311.000
Sum opptjent egenkapital 28.060.000 30.073.000 29.153.000 24.908.000 19.426.000
Sum egenkapital 28.104.000 30.117.000 29.197.000 24.952.000 19.470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 24.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 248.442.000 239.223.000 237.464.000 240.855.000 253.774.000
Leverandørgjeld 1.269.000 1.492.000 1.387.000 2.350.000 62.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 228.000 107.000 27.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 121.000 110.000 91.000 1.142.000 1.005.000
Sum kortsiktig gjeld 1.483.000 1.830.000 1.584.000 3.519.000 1.067.000
Sum gjeld og egenkapital 278.029.000 271.170.000 268.245.000 269.326.000 274.311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.084.000 1.798.000 -961.000 -1.959.000 5.381.000
Likviditetsgrad 1 7.1 2.0 0.4 0.4 6.0
Likviditetsgrad 2 7.2 2.0 0.4 0.5 6.1
Soliditet 10.1 11.1 10.9 9.3 7.1
Resultatgrad 11.3 28.5 41.8 54.3 58.5
Rentedekningsgrad 0.6 1.1 1.6 1.7 1.9
Gjeldsgrad 8.9 8.0 8.2 9.8 13.1
Total kapitalrentabilitet 1.1 2.7 4.2 4.8 5.1
Signatur
09.11.2012
STYRETS LEDER (NESTLEDER) OG ET
STYREMEDLEM I FELLESSKAP
TEGNER LAGETS FIRMA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex