Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ødegården Graving Og Transport As
Juridisk navn:  Ødegården Graving Og Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øygarden 7 Øygarden 7 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 820930622
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/1/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øko-Rom As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.300.000
Resultat: -236.000
Egenkapital: -206.000
Regnskap for  Ødegården Graving Og Transport As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.300.000
Driftskostnader -1.536.000
Driftsresultat -236.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -236.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -236.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 282.000
Sum omløpsmidler 521.000
Sum eiendeler 803.000
Sum opptjent egenkapital -236.000
Sum egenkapital -206.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.010.000
Sum gjeld og egenkapital 804.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.300.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.300.000
Varekostnad -237.000
Lønninger -646.000
Avskrivning -3.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -650.000
Driftskostnader -1.536.000
Driftsresultat -236.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -236.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 13.000
Sum varige driftsmidler 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 270.000
Sum anleggsmidler 282.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 406.000
Andre fordringer 41.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 74.000
Sum omløpsmidler 521.000
Sum eiendeler 803.000
Sum opptjent egenkapital -236.000
Sum egenkapital -206.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 418.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 105.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 487.000
Sum kortsiktig gjeld 1.010.000
Sum gjeld og egenkapital 804.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -489.000
Likviditetsgrad 1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet -25.6
Resultatgrad -18.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.9
Total kapitalrentabilitet -29.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex