Økern Elektriske AS
Juridisk navn:  Økern Elektriske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22640160
Postboks 253 Økern Økernveien 145 Fax: 22641216
0510 Oslo 580 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911383446
Aksjekapital: 1.320.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 10/2/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Lenken Revisjon Og Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.55%
Resultat  
  
-46.52%
Egenkapital  
  
-2.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 34.635.000 44.721.000 46.068.000 31.765.000 27.003.000
Resultat: 3.071.000 5.742.000 4.619.000 642.000 -1.708.000
Egenkapital: 11.333.000 11.613.000 9.575.000 6.245.000 5.784.000
Regnskap for  Økern Elektriske AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 34.635.000 44.721.000 46.068.000 31.765.000 27.003.000
Driftskostnader -31.877.000 -39.240.000 -41.604.000 -31.203.000 -28.817.000
Driftsresultat 2.758.000 5.481.000 4.464.000 561.000 -1.814.000
Finansinntekter 321.000 275.000 167.000 89.000 116.000
Finanskostnader -7.000 -13.000 -12.000 -8.000 -10.000
Finans 314.000 262.000 155.000 81.000 106.000
Resultat før skatt 3.071.000 5.742.000 4.619.000 642.000 -1.708.000
Skattekostnad -719.000 -1.604.000 -1.289.000 -181.000 473.000
Årsresultat 2.352.000 4.139.000 3.330.000 460.000 -1.235.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 700.000 611.000 325.000 520.000 713.000
Sum omløpsmidler 16.782.000 20.995.000 17.568.000 11.120.000 11.584.000
Sum eiendeler 17.482.000 21.606.000 17.893.000 11.640.000 12.297.000
Sum opptjent egenkapital 10.013.000 10.293.000 8.255.000 4.925.000 4.464.000
Sum egenkapital 11.333.000 11.613.000 9.575.000 6.245.000 5.784.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.149.000 9.993.000 8.319.000 5.396.000 6.513.000
Sum gjeld og egenkapital 17.482.000 21.606.000 17.894.000 11.641.000 12.297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.529.000 44.676.000 46.064.000 31.629.000 26.986.000
Andre inntekter 106.000 45.000 4.000 136.000 17.000
Driftsinntekter 34.635.000 44.721.000 46.068.000 31.765.000 27.003.000
Varekostnad -10.962.000 -17.075.000 -21.436.000 -13.365.000 -12.220.000
Lønninger -17.126.000 -17.940.000 -15.950.000 -13.681.000 -12.721.000
Avskrivning -135.000 -121.000 -147.000 -183.000 -241.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.654.000 -4.104.000 -4.071.000 -3.974.000 -3.635.000
Driftskostnader -31.877.000 -39.240.000 -41.604.000 -31.203.000 -28.817.000
Driftsresultat 2.758.000 5.481.000 4.464.000 561.000 -1.814.000
Finansinntekter 321.000 275.000 167.000 89.000 116.000
Finanskostnader -7.000 -13.000 -12.000 -8.000 -10.000
Finans 314.000 262.000 155.000 81.000 106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.352.000 4.139.000 3.330.000 460.000 -1.235.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 153.000 58.000 82.000 131.000 173.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 470.000 449.000 134.000 280.000 431.000
Sum varige driftsmidler 470.000 449.000 134.000 280.000 431.000
Sum finansielle anleggsmidler 77.000 104.000 109.000 109.000 109.000
Sum anleggsmidler 700.000 611.000 325.000 520.000 713.000
Varebeholdning 87.000 105.000 65.000 66.000 55.000
Kundefordringer 7.063.000 6.681.000 7.272.000 5.709.000 7.557.000
Andre fordringer 162.000 68.000 0 0 781.000
Sum investeringer 168.000 122.000 128.000 128.000 109.000
Kasse, bank 9.301.000 14.020.000 10.103.000 5.217.000 3.083.000
Sum omløpsmidler 16.782.000 20.995.000 17.568.000 11.120.000 11.584.000
Sum eiendeler 17.482.000 21.606.000 17.893.000 11.640.000 12.297.000
Sum opptjent egenkapital 10.013.000 10.293.000 8.255.000 4.925.000 4.464.000
Sum egenkapital 11.333.000 11.613.000 9.575.000 6.245.000 5.784.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.034.000 3.096.000 2.549.000 2.480.000 2.622.000
Betalbar skatt 813.000 1.580.000 1.240.000 139.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.630.000 1.815.000 2.101.000 1.127.000 840.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.671.000 3.502.000 2.428.000 1.650.000 3.051.000
Sum kortsiktig gjeld 6.149.000 9.993.000 8.319.000 5.396.000 6.513.000
Sum gjeld og egenkapital 17.482.000 21.606.000 17.894.000 11.641.000 12.297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.633.000 11.002.000 9.249.000 5.724.000 5.071.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.1 2.1 2.1 1.8
Likviditetsgrad 2 2.8 2.1 2.2 2.1 1.8
Soliditet 64.8 53.7 53.5 53.6 47.0
Resultatgrad 8.0 12.3 9.7 1.8 -6.7
Rentedekningsgrad 439.9 442.8 385.9 81.3 -169.8
Gjeldsgrad 0.5 0.9 0.9 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 17.6 26.6 25.9 5.6 -13.8
Signatur
14.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
TROND MAGNUS HANSSON
Prokurister
14.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
TROND MAGNUS HANSSON
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex