Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Økonomene As
Juridisk navn:  Økonomene As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48020340
Kirkegata 10 Kirkegata 10 Fax:
8622 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 916073836
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 8/31/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Helgeland Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.78%
Resultat  
  
-60.17%
Egenkapital  
  
37.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.242.000 7.589.000 5.442.000 3.081.000
Resultat: 190.000 477.000 641.000 -768.000
Egenkapital: 526.000 383.000 92.000 -378.000
Regnskap for  Økonomene As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.242.000 7.589.000 5.442.000 3.081.000
Driftskostnader -9.023.000 -7.079.000 -4.740.000 -3.778.000
Driftsresultat 219.000 510.000 702.000 -697.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -29.000 -33.000 -61.000 -71.000
Finans -29.000 -33.000 -61.000 -71.000
Resultat før skatt 190.000 477.000 641.000 -768.000
Skattekostnad -47.000 -110.000 -158.000 246.000
Årsresultat 143.000 366.000 483.000 -523.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.000 58.000 170.000 324.000
Sum omløpsmidler 1.978.000 1.827.000 1.518.000 718.000
Sum eiendeler 2.025.000 1.885.000 1.688.000 1.042.000
Sum opptjent egenkapital 496.000 353.000 62.000 -408.000
Sum egenkapital 526.000 383.000 92.000 -378.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 157.000 307.000
Sum kortsiktig gjeld 1.499.000 1.502.000 1.439.000 1.114.000
Sum gjeld og egenkapital 2.025.000 1.885.000 1.688.000 1.043.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.242.000 7.589.000 5.442.000 3.081.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.242.000 7.589.000 5.442.000 3.081.000
Varekostnad -383.000 -374.000 -301.000 -56.000
Lønninger -7.080.000 -5.548.000 -3.821.000 -2.901.000
Avskrivning -28.000 -28.000 -21.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.532.000 -1.129.000 -597.000 -801.000
Driftskostnader -9.023.000 -7.079.000 -4.740.000 -3.778.000
Driftsresultat 219.000 510.000 702.000 -697.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -29.000 -33.000 -61.000 -71.000
Finans -29.000 -33.000 -61.000 -71.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -75.000 0 0
Årsresultat 143.000 366.000 483.000 -523.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 3.000 88.000 246.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 55.000 82.000 79.000
Sum varige driftsmidler 27.000 55.000 82.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 47.000 58.000 170.000 324.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.512.000 1.492.000 1.206.000 613.000
Andre fordringer 173.000 73.000 121.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 293.000 262.000 191.000 98.000
Sum omløpsmidler 1.978.000 1.827.000 1.518.000 718.000
Sum eiendeler 2.025.000 1.885.000 1.688.000 1.042.000
Sum opptjent egenkapital 496.000 353.000 62.000 -408.000
Sum egenkapital 526.000 383.000 92.000 -378.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 139.000 342.000 472.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 157.000 307.000
Leverandørgjeld 92.000 15.000 175.000 58.000
Betalbar skatt 65.000 26.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 677.000 659.000 478.000 256.000
Utbytte 0 -75.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 665.000 588.000 444.000 328.000
Sum kortsiktig gjeld 1.499.000 1.502.000 1.439.000 1.114.000
Sum gjeld og egenkapital 2.025.000 1.885.000 1.688.000 1.043.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 479.000 325.000 79.000 -396.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 0.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 0.6
Soliditet 2 20.3 5.5 -36.2
Resultatgrad 2.4 6.7 12.9 -22.6
Rentedekningsgrad 7.6 15.5 11.5 -9.8
Gjeldsgrad 2.8 3.9 17.3 -3.8
Total kapitalrentabilitet 10.8 27.1 41.6 -66.8
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex