Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Økonomiconsult AS
Juridisk navn:  Økonomiconsult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70020840
Syvdefjordvegen 470 Syvdefjordvegen 470 Fax: 70020841
6140 Syvde 6140 Syvde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vanylven
Org.nr: 967454729
Aksjekapital: 261.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/30/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Steinar Barstad
Utvikling:
Omsetning  
  
15.34%
Resultat  
  
1581.58%
Egenkapital  
  
61.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.760.000 4.994.000 4.514.000 4.152.000 4.036.000
Resultat: 563.000 -38.000 -891.000 -346.000 -426.000
Egenkapital: 1.176.000 726.000 744.000 1.497.000 1.802.000
Regnskap for  Økonomiconsult AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.760.000 4.994.000 4.514.000 4.152.000 4.036.000
Driftskostnader -5.268.000 -5.093.000 -5.057.000 -4.333.000 -4.343.000
Driftsresultat 492.000 -99.000 -544.000 -182.000 -307.000
Finansinntekter 109.000 99.000 6.000 1.000 -115.000
Finanskostnader -38.000 -39.000 -353.000 -165.000 -4.000
Finans 71.000 60.000 -347.000 -164.000 -119.000
Resultat før skatt 563.000 -38.000 -891.000 -346.000 -426.000
Skattekostnad -113.000 20.000 138.000 41.000 83.000
Årsresultat 451.000 -18.000 -753.000 -305.000 -344.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.120.000 1.135.000 1.006.000 1.124.000 784.000
Sum omløpsmidler 1.714.000 1.357.000 997.000 1.562.000 1.673.000
Sum eiendeler 2.834.000 2.492.000 2.003.000 2.686.000 2.457.000
Sum opptjent egenkapital 915.000 465.000 483.000 1.236.000 1.541.000
Sum egenkapital 1.176.000 726.000 744.000 1.497.000 1.802.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.657.000 1.765.000 1.259.000 1.188.000 655.000
Sum gjeld og egenkapital 2.833.000 2.491.000 2.003.000 2.685.000 2.457.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.760.000 4.994.000 4.514.000 4.152.000 4.036.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.760.000 4.994.000 4.514.000 4.152.000 4.036.000
Varekostnad -116.000 -101.000 -79.000 -43.000 -37.000
Lønninger -3.461.000 -3.272.000 -2.908.000 -2.819.000 -2.689.000
Avskrivning -10.000 -8.000 -26.000 -42.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.681.000 -1.712.000 -2.044.000 -1.429.000 -1.573.000
Driftskostnader -5.268.000 -5.093.000 -5.057.000 -4.333.000 -4.343.000
Driftsresultat 492.000 -99.000 -544.000 -182.000 -307.000
Finansinntekter 109.000 99.000 6.000 1.000 -115.000
Finanskostnader -38.000 -39.000 -353.000 -165.000 -4.000
Finans 71.000 60.000 -347.000 -164.000 -119.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 451.000 -18.000 -753.000 -305.000 -344.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 124.000 237.000 217.000 77.000 35.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 42.000 32.000 37.000 79.000
Sum varige driftsmidler 32.000 42.000 32.000 37.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 964.000 856.000 758.000 1.010.000 670.000
Sum anleggsmidler 1.120.000 1.135.000 1.006.000 1.124.000 784.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.394.000 1.145.000 838.000 1.337.000 1.495.000
Andre fordringer 152.000 119.000 37.000 40.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 169.000 93.000 121.000 185.000 150.000
Sum omløpsmidler 1.714.000 1.357.000 997.000 1.562.000 1.673.000
Sum eiendeler 2.834.000 2.492.000 2.003.000 2.686.000 2.457.000
Sum opptjent egenkapital 915.000 465.000 483.000 1.236.000 1.541.000
Sum egenkapital 1.176.000 726.000 744.000 1.497.000 1.802.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 351.000 227.000 226.000 18.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 171.000 310.000 84.000 260.000 34.000
Betalbar skatt 0 0 3.000 0 23.000
Skyldig offentlige avgifter 326.000 359.000 267.000 344.000 229.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 810.000 869.000 679.000 567.000 369.000
Sum kortsiktig gjeld 1.657.000 1.765.000 1.259.000 1.188.000 655.000
Sum gjeld og egenkapital 2.833.000 2.491.000 2.003.000 2.685.000 2.457.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 -408.000 -262.000 374.000 1.018.000
Likviditetsgrad 1 1 0.8 0.8 1.3 2.6
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.8 1.4 2.6
Soliditet 41.5 29.1 37.1 55.8 73.3
Resultatgrad 8.5 -12.1 -4.4 -7.6
Rentedekningsgrad 12.9 -2.5 -1.5 -1.1 -105.5
Gjeldsgrad 1.4 2.4 1.7 0.8 0.4
Total kapitalrentabilitet 21.2 0 -26.9 -6.7 -17.2
Signatur
03.02.2020
STYRET.
Prokurister
03.02.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex