Økonomirådgivning Ringsaker As
Juridisk navn:  Økonomirådgivning Ringsaker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62359690
Ringsakervegen 45 Ringsakervegen 45 Fax: 62359691
2383 Brumunddal 2383 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Hedmark Ringsaker
Org.nr: 984734387
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 8/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.32%
Resultat  
  
-26.4%
Egenkapital  
  
-32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.301.000 17.576.000 16.219.000 15.774.000 13.678.000
Resultat: 1.299.000 1.765.000 3.986.000 3.819.000 2.772.000
Egenkapital: 2.869.000 4.219.000 2.805.000 2.560.000 2.518.000
Regnskap for  Økonomirådgivning Ringsaker As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.301.000 17.576.000 16.219.000 15.774.000 13.678.000
Driftskostnader -13.777.000 -16.188.000 -14.120.000 -13.447.000 -11.883.000
Driftsresultat -476.000 1.389.000 2.099.000 2.327.000 1.796.000
Finansinntekter 1.775.000 375.000 1.887.000 1.491.000 983.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -7.000
Finans 1.775.000 375.000 1.887.000 1.491.000 976.000
Resultat før skatt 1.299.000 1.765.000 3.986.000 3.819.000 2.772.000
Skattekostnad 79.000 -351.000 -740.000 -902.000 -683.000
Årsresultat 1.378.000 1.414.000 3.246.000 2.917.000 2.089.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.292.000 1.336.000 1.419.000 1.124.000 1.171.000
Sum omløpsmidler 6.411.000 8.323.000 9.940.000 9.398.000 7.731.000
Sum eiendeler 7.703.000 9.659.000 11.359.000 10.522.000 8.902.000
Sum opptjent egenkapital 2.671.000 3.969.000 2.555.000 2.310.000 2.268.000
Sum egenkapital 2.869.000 4.219.000 2.805.000 2.560.000 2.518.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.834.000 5.439.000 8.554.000 7.963.000 6.384.000
Sum gjeld og egenkapital 7.703.000 9.658.000 11.359.000 10.523.000 8.902.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.966.000 14.908.000 14.088.000 13.513.000 11.671.000
Andre inntekter 2.335.000 2.669.000 2.130.000 2.261.000 2.007.000
Driftsinntekter 13.301.000 17.576.000 16.219.000 15.774.000 13.678.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -9.777.000 -10.406.000 -8.535.000 -8.854.000 -7.989.000
Avskrivning -122.000 -146.000 -120.000 -71.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.878.000 -5.636.000 -5.465.000 -4.522.000 -3.766.000
Driftskostnader -13.777.000 -16.188.000 -14.120.000 -13.447.000 -11.883.000
Driftsresultat -476.000 1.389.000 2.099.000 2.327.000 1.796.000
Finansinntekter 1.775.000 375.000 1.887.000 1.491.000 983.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -7.000
Finans 1.775.000 375.000 1.887.000 1.491.000 976.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -3.000.000 -2.875.000 -1.942.000
Årsresultat 1.378.000 1.414.000 3.246.000 2.917.000 2.089.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 146.000 67.000 45.000 64.000 71.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 195.000 318.000 423.000 88.000 128.000
Sum varige driftsmidler 195.000 318.000 423.000 88.000 128.000
Sum finansielle anleggsmidler 951.000 951.000 951.000 972.000 972.000
Sum anleggsmidler 1.292.000 1.336.000 1.419.000 1.124.000 1.171.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.237.000 2.600.000 2.992.000 1.866.000 1.860.000
Andre fordringer 269.000 280.000 210.000 39.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.444.000 4.569.000 4.596.000 5.664.000 4.426.000
Sum omløpsmidler 6.411.000 8.323.000 9.940.000 9.398.000 7.731.000
Sum eiendeler 7.703.000 9.659.000 11.359.000 10.522.000 8.902.000
Sum opptjent egenkapital 2.671.000 3.969.000 2.555.000 2.310.000 2.268.000
Sum egenkapital 2.869.000 4.219.000 2.805.000 2.560.000 2.518.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 150.000 258.000 242.000 151.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 232.000 467.000 590.000 270.000 155.000
Betalbar skatt 0 373.000 722.000 895.000 689.000
Skyldig offentlige avgifter 1.477.000 1.775.000 1.800.000 1.692.000 1.603.000
Utbytte -1.000.000 0 -3.000.000 -2.875.000 -1.942.000
Annen kortsiktig gjeld 2.126.000 2.675.000 2.184.000 1.988.000 1.845.000
Sum kortsiktig gjeld 4.834.000 5.439.000 8.554.000 7.963.000 6.384.000
Sum gjeld og egenkapital 7.703.000 9.658.000 11.359.000 10.523.000 8.902.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.577.000 2.884.000 1.386.000 1.435.000 1.347.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.2 1.2 1.3
Soliditet 37.2 43.7 24.7 24.3 28.3
Resultatgrad -3.6 7.9 12.9 14.8 13.1
Rentedekningsgrad 397.0
Gjeldsgrad 1.7 1.3 3 3.1 2.5
Total kapitalrentabilitet 16.9 18.3 35.1 36.3 31.2
Signatur
28.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.03.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex