Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Økonomisenteret AS
Juridisk navn:  Økonomisenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31296480
Postboks 70 Spikkestadveien 90 Fax: 31296489
3441 Røyken 3440 Røyken
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 979850212
Aksjekapital: 478.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 5/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.07%
Resultat  
  
46.6%
Egenkapital  
  
0.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.241.000 17.036.000 16.678.000 16.619.000 16.114.000
Resultat: 2.825.000 1.927.000 2.075.000 2.758.000 2.227.000
Egenkapital: 1.596.000 1.593.000 1.594.000 1.584.000 1.520.000
Regnskap for  Økonomisenteret AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.241.000 17.036.000 16.678.000 16.619.000 16.114.000
Driftskostnader -15.443.000 -15.132.000 -14.622.000 -13.888.000 -13.939.000
Driftsresultat 2.798.000 1.904.000 2.057.000 2.732.000 2.176.000
Finansinntekter 27.000 23.000 18.000 26.000 52.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -1.000
Finans 27.000 23.000 17.000 26.000 51.000
Resultat før skatt 2.825.000 1.927.000 2.075.000 2.758.000 2.227.000
Skattekostnad -623.000 -446.000 -511.000 -692.000 -592.000
Årsresultat 2.202.000 1.481.000 1.564.000 2.066.000 1.635.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 161.000 205.000 173.000 227.000 291.000
Sum omløpsmidler 7.498.000 6.489.000 6.623.000 6.813.000 6.290.000
Sum eiendeler 7.659.000 6.694.000 6.796.000 7.040.000 6.581.000
Sum opptjent egenkapital 798.000 795.000 796.000 809.000 745.000
Sum egenkapital 1.596.000 1.593.000 1.594.000 1.584.000 1.520.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 10.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 6.062.000 5.101.000 5.202.000 5.446.000 5.037.000
Sum gjeld og egenkapital 7.658.000 6.694.000 6.796.000 7.040.000 6.581.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.101.000 17.265.000 16.428.000 16.540.000 16.032.000
Andre inntekter 141.000 -229.000 251.000 79.000 82.000
Driftsinntekter 18.241.000 17.036.000 16.678.000 16.619.000 16.114.000
Varekostnad 33.000 -140.000 -135.000 -79.000 -52.000
Lønninger -13.027.000 -12.434.000 -12.053.000 -11.494.000 -11.307.000
Avskrivning -44.000 -52.000 -54.000 -64.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.405.000 -2.506.000 -2.380.000 -2.251.000 -2.515.000
Driftskostnader -15.443.000 -15.132.000 -14.622.000 -13.888.000 -13.939.000
Driftsresultat 2.798.000 1.904.000 2.057.000 2.732.000 2.176.000
Finansinntekter 27.000 23.000 18.000 26.000 52.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -1.000
Finans 27.000 23.000 17.000 26.000 51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.199.000 -1.482.000 -1.577.000 -2.002.000 -1.649.000
Årsresultat 2.202.000 1.481.000 1.564.000 2.066.000 1.635.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 128.000 172.000 170.000 224.000 288.000
Sum varige driftsmidler 128.000 172.000 170.000 224.000 288.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 33.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 161.000 205.000 173.000 227.000 291.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.674.000 2.970.000 3.041.000 2.888.000 2.323.000
Andre fordringer 91.000 57.000 166.000 43.000 226.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.733.000 3.462.000 3.417.000 3.883.000 3.742.000
Sum omløpsmidler 7.498.000 6.489.000 6.623.000 6.813.000 6.290.000
Sum eiendeler 7.659.000 6.694.000 6.796.000 7.040.000 6.581.000
Sum opptjent egenkapital 798.000 795.000 796.000 809.000 745.000
Sum egenkapital 1.596.000 1.593.000 1.594.000 1.584.000 1.520.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 10.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 10.000 24.000
Leverandørgjeld 139.000 166.000 230.000 31.000 293.000
Betalbar skatt 623.000 446.000 521.000 706.000 568.000
Skyldig offentlige avgifter 1.589.000 1.598.000 1.456.000 1.474.000 1.303.000
Utbytte -2.199.000 -1.482.000 -1.577.000 -2.002.000 -1.649.000
Annen kortsiktig gjeld 1.513.000 1.410.000 1.417.000 1.233.000 1.225.000
Sum kortsiktig gjeld 6.062.000 5.101.000 5.202.000 5.446.000 5.037.000
Sum gjeld og egenkapital 7.658.000 6.694.000 6.796.000 7.040.000 6.581.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.436.000 1.388.000 1.421.000 1.367.000 1.253.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3
Soliditet 20.8 23.8 23.5 22.5 23.1
Resultatgrad 15.3 11.2 12.3 16.4 13.5
Rentedekningsgrad 2 2228.0
Gjeldsgrad 3.8 3.2 3.3 3.4 3.3
Total kapitalrentabilitet 36.9 28.8 30.5 39.2 33.9
Signatur
28.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex