Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Økonomiservice AS
Juridisk navn:  Økonomiservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70273930
Postboks 68 Øyratun Fax: 70273940
6249 Ørskog 6240 Ørskog
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ørskog
Org.nr: 971126507
Aksjekapital: 260.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 8/26/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Klokk As
Utvikling:
Omsetning  
  
9%
Resultat  
  
28.88%
Egenkapital  
  
21.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 10.363.000 9.507.000 9.248.000 9.106.000 8.564.000
Resultat: 1.321.000 1.025.000 699.000 822.000 630.000
Egenkapital: 5.151.000 4.255.000 3.545.000 3.103.000 2.558.000
Regnskap for  Økonomiservice AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 10.363.000 9.507.000 9.248.000 9.106.000 8.564.000
Driftskostnader -9.610.000 -9.027.000 -8.913.000 -8.571.000 -8.087.000
Driftsresultat 752.000 480.000 335.000 534.000 477.000
Finansinntekter 601.000 601.000 481.000 406.000 302.000
Finanskostnader -32.000 -56.000 -117.000 -119.000 -149.000
Finans 569.000 545.000 364.000 287.000 153.000
Resultat før skatt 1.321.000 1.025.000 699.000 822.000 630.000
Skattekostnad -321.000 -262.000 -205.000 -225.000 -179.000
Årsresultat 1.000.000 762.000 494.000 597.000 451.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.806.000 4.864.000 4.946.000 4.888.000 4.762.000
Sum omløpsmidler 3.150.000 2.627.000 2.289.000 2.258.000 2.198.000
Sum eiendeler 7.956.000 7.491.000 7.235.000 7.146.000 6.960.000
Sum opptjent egenkapital 4.591.000 3.695.000 2.985.000 2.543.000 1.998.000
Sum egenkapital 5.151.000 4.255.000 3.545.000 3.103.000 2.558.000
Sum langsiktig gjeld 385.000 943.000 1.477.000 1.810.000 2.343.000
Sum kortsiktig gjeld 2.420.000 2.293.000 2.214.000 2.233.000 2.059.000
Sum gjeld og egenkapital 7.956.000 7.491.000 7.236.000 7.146.000 6.960.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.363.000 9.507.000 9.248.000 9.106.000 8.563.000
Andre inntekter 0 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 10.363.000 9.507.000 9.248.000 9.106.000 8.564.000
Varekostnad -1.001.000 -691.000 -759.000 -580.000 -858.000
Lønninger -6.421.000 -6.506.000 -6.378.000 -6.216.000 -5.477.000
Avskrivning -88.000 -121.000 -114.000 -119.000 -131.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.100.000 -1.709.000 -1.662.000 -1.656.000 -1.621.000
Driftskostnader -9.610.000 -9.027.000 -8.913.000 -8.571.000 -8.087.000
Driftsresultat 752.000 480.000 335.000 534.000 477.000
Finansinntekter 601.000 601.000 481.000 406.000 302.000
Finanskostnader -32.000 -56.000 -117.000 -119.000 -149.000
Finans 569.000 545.000 364.000 287.000 153.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -104.000 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000
Årsresultat 1.000.000 762.000 494.000 597.000 451.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 36.000 33.000 27.000 27.000 29.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 113.000 174.000 263.000 325.000 197.000
Sum varige driftsmidler 113.000 174.000 263.000 325.000 197.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.657.000 4.657.000 4.657.000 4.536.000 4.536.000
Sum anleggsmidler 4.806.000 4.864.000 4.946.000 4.888.000 4.762.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.145.000 1.299.000 1.202.000 1.072.000 1.036.000
Andre fordringer 94.000 76.000 76.000 65.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.310.000 651.000 532.000 720.000 819.000
Sum omløpsmidler 3.150.000 2.627.000 2.289.000 2.258.000 2.198.000
Sum eiendeler 7.956.000 7.491.000 7.235.000 7.146.000 6.960.000
Sum opptjent egenkapital 4.591.000 3.695.000 2.985.000 2.543.000 1.998.000
Sum egenkapital 5.151.000 4.255.000 3.545.000 3.103.000 2.558.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 385.000 943.000 1.477.000 1.810.000 2.343.000
Leverandørgjeld 137.000 72.000 165.000 145.000 227.000
Betalbar skatt 323.000 269.000 205.000 222.000 184.000
Skyldig offentlige avgifter 694.000 710.000 656.000 493.000 608.000
Utbytte -104.000 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000
Annen kortsiktig gjeld 1.161.000 1.189.000 1.136.000 1.320.000 987.000
Sum kortsiktig gjeld 2.420.000 2.293.000 2.214.000 2.233.000 2.059.000
Sum gjeld og egenkapital 7.956.000 7.491.000 7.236.000 7.146.000 6.960.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 730.000 334.000 75.000 25.000 139.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.0 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 64.7 56.8 49.0 43.4 36.8
Resultatgrad 7.3 5 3.6 5.9 5.6
Rentedekningsgrad 23.5 8.6 7.0 7.9 5.2
Gjeldsgrad 0.5 0.8 1.0 1.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 1 14.4 11.3 13.2 11.2
Signatur
03.09.2012
STYRETS FORMANN OG TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.09.2012
DAGLIG LEDER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex