Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Økopartner Ballangen AS
Juridisk navn:  Økopartner Ballangen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76927670
Postboks 137 Sentrumsveien 65 Fax: 76927671
8546 Ballangen 8540 Ballangen
Fylke: Kommune:
Nordland Ballangen
Org.nr: 943502889
Aksjekapital: 190.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.55%
Resultat  
  
-47.5%
Egenkapital  
  
-2.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.138.000 3.358.000 3.257.000 3.260.000 3.273.000
Resultat: 210.000 400.000 303.000 226.000 280.000
Egenkapital: 199.000 205.000 191.000 190.000 197.000
Regnskap for  Økopartner Ballangen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.138.000 3.358.000 3.257.000 3.260.000 3.273.000
Driftskostnader -2.928.000 -2.964.000 -2.964.000 -3.039.000 -3.000.000
Driftsresultat 211.000 394.000 292.000 221.000 273.000
Finansinntekter 5.000 8.000 14.000 10.000 19.000
Finanskostnader -6.000 -1.000 -3.000 -5.000 -12.000
Finans -1.000 7.000 11.000 5.000 7.000
Resultat før skatt 210.000 400.000 303.000 226.000 280.000
Skattekostnad -50.000 -97.000 -77.000 -64.000 -79.000
Årsresultat 160.000 303.000 226.000 162.000 201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.000 132.000 114.000 100.000 118.000
Sum omløpsmidler 950.000 1.026.000 966.000 927.000 1.022.000
Sum eiendeler 1.042.000 1.158.000 1.080.000 1.027.000 1.140.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 15.000 1.000 0 7.000
Sum egenkapital 199.000 205.000 191.000 190.000 197.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 3.000 5.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 842.000 953.000 886.000 832.000 937.000
Sum gjeld og egenkapital 1.042.000 1.158.000 1.080.000 1.027.000 1.141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.131.000 3.357.000 3.256.000 3.259.000 3.272.000
Andre inntekter 8.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Driftsinntekter 3.138.000 3.358.000 3.257.000 3.260.000 3.273.000
Varekostnad -8.000 -17.000 -24.000 -15.000 -19.000
Lønninger -2.187.000 -2.217.000 -2.119.000 -2.242.000 -2.267.000
Avskrivning -36.000 -29.000 -28.000 -19.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -697.000 -701.000 -793.000 -763.000 -694.000
Driftskostnader -2.928.000 -2.964.000 -2.964.000 -3.039.000 -3.000.000
Driftsresultat 211.000 394.000 292.000 221.000 273.000
Finansinntekter 5.000 8.000 14.000 10.000 19.000
Finanskostnader -6.000 -1.000 -3.000 -5.000 -12.000
Finans -1.000 7.000 11.000 5.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 160.000 303.000 226.000 162.000 201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 53.000 89.000 70.000 56.000 75.000
Sum varige driftsmidler 53.000 89.000 70.000 56.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 39.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Sum anleggsmidler 92.000 132.000 114.000 100.000 118.000
Varebeholdning 0 0 0 2.000 0
Kundefordringer 515.000 518.000 634.000 525.000 644.000
Andre fordringer 188.000 229.000 238.000 305.000 344.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 247.000 278.000 94.000 95.000 35.000
Sum omløpsmidler 950.000 1.026.000 966.000 927.000 1.022.000
Sum eiendeler 1.042.000 1.158.000 1.080.000 1.027.000 1.140.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 15.000 1.000 0 7.000
Sum egenkapital 199.000 205.000 191.000 190.000 197.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 3.000 5.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 45.000 42.000 78.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 3.000 5.000 7.000
Leverandørgjeld 60.000 67.000 55.000 55.000 51.000
Betalbar skatt 0 9.000 4.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 296.000 255.000 255.000 247.000 292.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 486.000 623.000 528.000 483.000 516.000
Sum kortsiktig gjeld 842.000 953.000 886.000 832.000 937.000
Sum gjeld og egenkapital 1.042.000 1.158.000 1.080.000 1.027.000 1.141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 108.000 73.000 80.000 95.000 85.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1
Soliditet 19.1 17.7 17.7 18.5 17.3
Resultatgrad 6.7 11.7 9 6.8 8.3
Rentedekningsgrad 35.2 3 97.3 46.2 24.3
Gjeldsgrad 4.2 4.6 4.7 4.4 4.8
Total kapitalrentabilitet 20.7 34.7 28.3 22.5 25.6
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2011
DAGLIG LEDER OG STYREFORMANN HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex