Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ørafisk AS
Juridisk navn:  Ørafisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77713521
Ørveien 28 Ørveien 28 Fax:
9064 Svensby 9064 Svensby
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lyngen
Org.nr: 987853581
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/5/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mecono Nord-Troms As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.85%
Resultat  
  
12.4%
Egenkapital  
  
-2.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.898.000 1.974.000 1.584.000 1.721.000 1.774.000
Resultat: -106.000 -121.000 -227.000 169.000 166.000
Egenkapital: 2.539.000 2.616.000 2.702.000 2.865.000 2.728.000
Regnskap for  Ørafisk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.898.000 1.974.000 1.584.000 1.721.000 1.774.000
Driftskostnader -1.975.000 -2.056.000 -1.769.000 -1.540.000 -1.595.000
Driftsresultat -77.000 -80.000 -185.000 181.000 180.000
Finansinntekter 9.000 3.000 4.000 9.000 10.000
Finanskostnader -37.000 -44.000 -46.000 -20.000 -24.000
Finans -28.000 -41.000 -42.000 -11.000 -14.000
Resultat før skatt -106.000 -121.000 -227.000 169.000 166.000
Skattekostnad 30.000 35.000 64.000 -32.000 -45.000
Årsresultat -76.000 -86.000 -163.000 137.000 121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.554.000 2.814.000 3.046.000 2.570.000 2.766.000
Sum omløpsmidler 1.788.000 1.411.000 1.244.000 1.402.000 1.224.000
Sum eiendeler 4.342.000 4.225.000 4.290.000 3.972.000 3.990.000
Sum opptjent egenkapital 2.439.000 2.516.000 2.602.000 2.765.000 2.628.000
Sum egenkapital 2.539.000 2.616.000 2.702.000 2.865.000 2.728.000
Sum langsiktig gjeld 690.000 871.000 1.026.000 497.000 625.000
Sum kortsiktig gjeld 1.112.000 738.000 563.000 611.000 638.000
Sum gjeld og egenkapital 4.341.000 4.225.000 4.291.000 3.973.000 3.991.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.974.000 1.974.000 1.584.000 1.721.000 1.754.000
Andre inntekter -76.000 0 0 0 20.000
Driftsinntekter 1.898.000 1.974.000 1.584.000 1.721.000 1.774.000
Varekostnad -25.000 -34.000 -4.000 0 0
Lønninger -1.038.000 -1.054.000 -881.000 -855.000 -854.000
Avskrivning -277.000 -310.000 -299.000 -196.000 -196.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -635.000 -658.000 -585.000 -489.000 -545.000
Driftskostnader -1.975.000 -2.056.000 -1.769.000 -1.540.000 -1.595.000
Driftsresultat -77.000 -80.000 -185.000 181.000 180.000
Finansinntekter 9.000 3.000 4.000 9.000 10.000
Finanskostnader -37.000 -44.000 -46.000 -20.000 -24.000
Finans -28.000 -41.000 -42.000 -11.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -76.000 -86.000 -163.000 137.000 121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 57.000 65.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 19.000 84.000 136.000 209.000
Sum varige driftsmidler 1.254.000 1.514.000 1.746.000 1.270.000 1.466.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Sum anleggsmidler 2.554.000 2.814.000 3.046.000 2.570.000 2.766.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 43.000 133.000 184.000 22.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.339.000 918.000 711.000 845.000 664.000
Sum omløpsmidler 1.788.000 1.411.000 1.244.000 1.402.000 1.224.000
Sum eiendeler 4.342.000 4.225.000 4.290.000 3.972.000 3.990.000
Sum opptjent egenkapital 2.439.000 2.516.000 2.602.000 2.765.000 2.628.000
Sum egenkapital 2.539.000 2.616.000 2.702.000 2.865.000 2.728.000
Sum avsetninger til forpliktelser 96.000 136.000 171.000 235.000 302.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 690.000 871.000 1.026.000 497.000 625.000
Leverandørgjeld 42.000 18.000 64.000 33.000 0
Betalbar skatt 10.000 0 0 99.000 95.000
Skyldig offentlige avgifter 320.000 128.000 267.000 206.000 159.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 740.000 592.000 231.000 272.000 384.000
Sum kortsiktig gjeld 1.112.000 738.000 563.000 611.000 638.000
Sum gjeld og egenkapital 4.341.000 4.225.000 4.291.000 3.973.000 3.991.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 676.000 673.000 681.000 791.000 586.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 2.2 2.3 1.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 2.2 2.3 2.0
Soliditet 58.5 61.9 6 72.1 68.4
Resultatgrad -4.1 -4.1 -11.7 10.5 10.1
Rentedekningsgrad -2.1 -1.8 9.5 7.9
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.6 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -1.6 -1.8 -4.2 4.8 4.8
Signatur
23.06.2010
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex