Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ørnes Blikk AS
Juridisk navn:  Ørnes Blikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75754140
Postboks 35 Kystveien 106 Fax:
8151 Ørnes 8150 Ørnes
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 990534748
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/7/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.39%
Resultat  
  
679.65%
Egenkapital  
  
33.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.473.000 7.804.000 8.138.000 8.529.000 6.554.000
Resultat: 881.000 113.000 652.000 385.000 -5.000
Egenkapital: 2.634.000 1.978.000 1.898.000 1.572.000 1.408.000
Regnskap for  Ørnes Blikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.473.000 7.804.000 8.138.000 8.529.000 6.554.000
Driftskostnader -8.541.000 -7.630.000 -7.410.000 -8.061.000 -6.479.000
Driftsresultat 932.000 175.000 728.000 467.000 77.000
Finansinntekter 6.000 3.000 5.000 7.000 21.000
Finanskostnader -56.000 -65.000 -82.000 -89.000 -103.000
Finans -50.000 -62.000 -77.000 -82.000 -82.000
Resultat før skatt 881.000 113.000 652.000 385.000 -5.000
Skattekostnad -226.000 -33.000 -175.000 -122.000 0
Årsresultat 655.000 80.000 476.000 264.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.851.000 2.056.000 2.149.000 1.986.000 2.132.000
Sum omløpsmidler 3.696.000 2.560.000 3.020.000 4.446.000 1.902.000
Sum eiendeler 5.547.000 4.616.000 5.169.000 6.432.000 4.034.000
Sum opptjent egenkapital 2.234.000 1.574.000 1.494.000 1.168.000 1.004.000
Sum egenkapital 2.634.000 1.978.000 1.898.000 1.572.000 1.408.000
Sum langsiktig gjeld 1.147.000 1.339.000 1.550.000 1.591.000 1.796.000
Sum kortsiktig gjeld 1.765.000 1.299.000 1.720.000 3.268.000 829.000
Sum gjeld og egenkapital 5.546.000 4.616.000 5.168.000 6.431.000 4.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.373.000 7.699.000 8.027.000 8.432.000 6.462.000
Andre inntekter 100.000 105.000 111.000 96.000 93.000
Driftsinntekter 9.473.000 7.804.000 8.138.000 8.529.000 6.554.000
Varekostnad -3.915.000 -3.104.000 -3.009.000 -4.198.000 -2.648.000
Lønninger -3.406.000 -3.246.000 -3.238.000 -2.881.000 -2.852.000
Avskrivning -205.000 -208.000 -194.000 -146.000 -141.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.015.000 -1.072.000 -969.000 -836.000 -838.000
Driftskostnader -8.541.000 -7.630.000 -7.410.000 -8.061.000 -6.479.000
Driftsresultat 932.000 175.000 728.000 467.000 77.000
Finansinntekter 6.000 3.000 5.000 7.000 21.000
Finanskostnader -56.000 -65.000 -82.000 -89.000 -103.000
Finans -50.000 -62.000 -77.000 -82.000 -82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -150.000 -100.000 0
Årsresultat 655.000 80.000 476.000 264.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.468.000 1.501.000 1.534.000 1.568.000 1.601.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 383.000 554.000 615.000 418.000 531.000
Sum varige driftsmidler 1.851.000 2.056.000 2.149.000 1.986.000 2.132.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.851.000 2.056.000 2.149.000 1.986.000 2.132.000
Varebeholdning 586.000 418.000 449.000 337.000 411.000
Kundefordringer 1.301.000 1.295.000 927.000 2.973.000 534.000
Andre fordringer 41.000 6.000 161.000 29.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.768.000 841.000 1.482.000 1.107.000 947.000
Sum omløpsmidler 3.696.000 2.560.000 3.020.000 4.446.000 1.902.000
Sum eiendeler 5.547.000 4.616.000 5.169.000 6.432.000 4.034.000
Sum opptjent egenkapital 2.234.000 1.574.000 1.494.000 1.168.000 1.004.000
Sum egenkapital 2.634.000 1.978.000 1.898.000 1.572.000 1.408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.147.000 1.339.000 1.550.000 1.591.000 1.796.000
Leverandørgjeld 495.000 346.000 478.000 2.256.000 284.000
Betalbar skatt 226.000 33.000 175.000 123.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 553.000 486.000 459.000 448.000 225.000
Utbytte 0 0 -150.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 492.000 435.000 458.000 341.000 314.000
Sum kortsiktig gjeld 1.765.000 1.299.000 1.720.000 3.268.000 829.000
Sum gjeld og egenkapital 5.546.000 4.616.000 5.168.000 6.431.000 4.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.931.000 1.261.000 1.300.000 1.178.000 1.073.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2 1.8 1.4 2.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.5 1.3 1.8
Soliditet 47.5 42.9 36.7 24.4 34.9
Resultatgrad 9.8 2.2 8.9 5.5 1.2
Rentedekningsgrad 16.6 2.7 8.9 5.3 1.0
Gjeldsgrad 1.1 1.3 1.7 3.1 1.9
Total kapitalrentabilitet 16.9 3.9 14.2 7.4 2.4
Signatur
10.10.2008
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex