Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ørnes Plan AS
Juridisk navn:  Ørnes Plan AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35081183
Tveito Alle 1B Tveito Alle 1B Fax: 35081175
3660 Rjukan 3660 Rjukan
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tinn
Org.nr: 950724102
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/24/1989
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
12.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.000 0 16.000 19.000 18.000
Resultat: 3.000 -3.000 12.000 16.000 4.000
Egenkapital: 27.000 24.000 26.000 14.000 -2.000
Regnskap for  Ørnes Plan AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.000 0 16.000 19.000 18.000
Driftskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -14.000
Driftsresultat 3.000 -3.000 12.000 16.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 3.000 -3.000 12.000 16.000 4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 -3.000 12.000 16.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 62.000 59.000 62.000 49.000 33.000
Sum eiendeler 62.000 59.000 62.000 49.000 33.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -76.000 -74.000 -86.000 -102.000
Sum egenkapital 27.000 24.000 26.000 14.000 -2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 62.000 59.000 61.000 49.000 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 0 16.000 19.000 18.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.000 0 16.000 19.000 18.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -14.000
Driftskostnader -2.000 -3.000 -3.000 -4.000 -14.000
Driftsresultat 3.000 -3.000 12.000 16.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 -3.000 12.000 16.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 62.000 59.000 62.000 49.000 33.000
Sum omløpsmidler 62.000 59.000 62.000 49.000 33.000
Sum eiendeler 62.000 59.000 62.000 49.000 33.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -76.000 -74.000 -86.000 -102.000
Sum egenkapital 27.000 24.000 26.000 14.000 -2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 62.000 59.000 61.000 49.000 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 24.000 27.000 14.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 1.8 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 1.8 1.4 1.0
Soliditet 43.5 40.7 42.6 28.6 -6.1
Resultatgrad 6 7 84.2 22.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.3 2.5 -17.5
Total kapitalrentabilitet 4.8 -5.1 19.7 32.7 12.1
Signatur
26.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.03.2013
LIV JENNY ØRNES
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex