Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ørnesvik Eiendom As
Juridisk navn:  Ørnesvik Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Even Haugland Haugland 61 C/O Even Haugland Haugland 61 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 918088857
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/15/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
537.78%
Egenkapital  
  
1080%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 266.000 0 0
Resultat: 197.000 -45.000 0
Egenkapital: 147.000 -15.000 30.000
Regnskap for  Ørnesvik Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 266.000 0 0
Driftskostnader -18.000 -45.000 0
Driftsresultat 248.000 -45.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -51.000 0 0
Finans -51.000 0 0
Resultat før skatt 197.000 -45.000 0
Skattekostnad -35.000 0 0
Årsresultat 162.000 -45.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.458.000 1.416.000 475.000
Sum omløpsmidler 137.000 9.000 -445.000
Sum eiendeler 1.595.000 1.425.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 117.000 -45.000 0
Sum egenkapital 147.000 -15.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 1.336.000 1.431.000 0
Sum kortsiktig gjeld 113.000 9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.596.000 1.425.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 266.000 0 0
Driftsinntekter 266.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -45.000 0
Driftskostnader -18.000 -45.000 0
Driftsresultat 248.000 -45.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -51.000 0 0
Finans -51.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 162.000 -45.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.458.000 1.416.000 475.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.458.000 1.416.000 475.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.458.000 1.416.000 475.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 -475.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 137.000 9.000 30.000
Sum omløpsmidler 137.000 9.000 -445.000
Sum eiendeler 1.595.000 1.425.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 117.000 -45.000 0
Sum egenkapital 147.000 -15.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.336.000 1.431.000 0
Leverandørgjeld 78.000 9.000 0
Betalbar skatt 35.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 113.000 9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.596.000 1.425.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 0 -445.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0
Soliditet 9.2 -1.1 1
Resultatgrad 93.2
Rentedekningsgrad 4.9
Gjeldsgrad 9.9 0
Total kapitalrentabilitet 15.5 -3.2 0
Signatur
07.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex