Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ørsta Sentrumsbygg AS
Juridisk navn:  Ørsta Sentrumsbygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70069386
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 981554981
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.45%
Resultat  
  
127.83%
Egenkapital  
  
7.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.213.000 2.079.000 2.281.000 2.187.000 1.993.000
Resultat: 745.000 327.000 41.000 -128.000 -315.000
Egenkapital: 8.551.000 7.939.000 7.654.000 7.589.000 7.341.000
Regnskap for  Ørsta Sentrumsbygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.213.000 2.079.000 2.281.000 2.187.000 1.993.000
Driftskostnader -1.204.000 -1.142.000 -1.067.000 -1.078.000 -970.000
Driftsresultat 1.009.000 938.000 1.214.000 1.110.000 1.023.000
Finansinntekter 6.000 5.000 4.000 6.000 13.000
Finanskostnader -269.000 -616.000 -1.177.000 -1.244.000 -1.351.000
Finans -263.000 -611.000 -1.173.000 -1.238.000 -1.338.000
Resultat før skatt 745.000 327.000 41.000 -128.000 -315.000
Skattekostnad -134.000 -42.000 24.000 102.000 85.000
Årsresultat 612.000 285.000 65.000 -26.000 -230.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.720.000 20.295.000 20.871.000 21.446.000 22.022.000
Sum omløpsmidler 276.000 806.000 692.000 1.140.000 1.846.000
Sum eiendeler 19.996.000 21.101.000 21.563.000 22.586.000 23.868.000
Sum opptjent egenkapital -4.875.000 -5.486.000 -5.772.000 -5.836.000 -5.811.000
Sum egenkapital 8.551.000 7.939.000 7.654.000 7.589.000 7.341.000
Sum langsiktig gjeld 10.930.000 12.650.000 13.346.000 14.389.000 15.909.000
Sum kortsiktig gjeld 515.000 512.000 563.000 608.000 618.000
Sum gjeld og egenkapital 19.996.000 21.102.000 21.563.000 22.587.000 23.868.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.963.000 1.864.000 2.055.000 2.054.000 1.873.000
Andre inntekter 249.000 215.000 226.000 133.000 119.000
Driftsinntekter 2.213.000 2.079.000 2.281.000 2.187.000 1.993.000
Varekostnad -174.000 -180.000 -164.000 -128.000 -111.000
Lønninger -6.000 -16.000 0 0 0
Avskrivning -576.000 -576.000 -576.000 -576.000 -576.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -448.000 -370.000 -327.000 -374.000 -283.000
Driftskostnader -1.204.000 -1.142.000 -1.067.000 -1.078.000 -970.000
Driftsresultat 1.009.000 938.000 1.214.000 1.110.000 1.023.000
Finansinntekter 6.000 5.000 4.000 6.000 13.000
Finanskostnader -269.000 -616.000 -1.177.000 -1.244.000 -1.351.000
Finans -263.000 -611.000 -1.173.000 -1.238.000 -1.338.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 612.000 285.000 65.000 -26.000 -230.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 19.720.000 20.295.000 20.871.000 21.446.000 22.022.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.720.000 20.295.000 20.871.000 21.446.000 22.022.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.720.000 20.295.000 20.871.000 21.446.000 22.022.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 82.000 135.000 44.000 48.000
Andre fordringer 27.000 118.000 61.000 405.000 689.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 204.000 606.000 496.000 691.000 1.108.000
Sum omløpsmidler 276.000 806.000 692.000 1.140.000 1.846.000
Sum eiendeler 19.996.000 21.101.000 21.563.000 22.586.000 23.868.000
Sum opptjent egenkapital -4.875.000 -5.486.000 -5.772.000 -5.836.000 -5.811.000
Sum egenkapital 8.551.000 7.939.000 7.654.000 7.589.000 7.341.000
Sum avsetninger til forpliktelser 830.000 850.000 820.000 844.000 845.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.930.000 12.650.000 13.346.000 14.389.000 15.909.000
Leverandørgjeld 61.000 79.000 72.000 65.000 19.000
Betalbar skatt 153.000 12.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 73.000 80.000 83.000 75.000 71.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 228.000 342.000 408.000 468.000 528.000
Sum kortsiktig gjeld 515.000 512.000 563.000 608.000 618.000
Sum gjeld og egenkapital 19.996.000 21.102.000 21.563.000 22.587.000 23.868.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -239.000 294.000 129.000 532.000 1.228.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.6 1.2 1.9 3.0
Likviditetsgrad 2 0.5 1.6 1.2 1.9 3.0
Soliditet 42.8 37.6 35.5 33.6 30.8
Resultatgrad 45.6 45.1 53.2 50.8 51.3
Rentedekningsgrad 3.8 1.5 1 0.9 0.8
Gjeldsgrad 1.3 1.7 1.8 2.0 2.3
Total kapitalrentabilitet 5.1 4.5 5.6 4.9 4.3
Signatur
11.05.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex