Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østengen Holding As
Juridisk navn:  Østengen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sagenga 1 Sagenga 1 Fax:
2074 Eidsvoll Verk 2074 Eidsvoll Verk
Fylke: Kommune:
Akershus Eidsvoll
Org.nr: 914504686
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/30/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
284.54%
Egenkapital  
  
233.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 746.000 194.000 100.000 0 0
Egenkapital: 1.067.000 320.000 125.000 25.000 25.000
Regnskap for  Østengen Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -6.000 0 0 0
Driftsresultat -4.000 -6.000 0 0 0
Finansinntekter 750.000 200.000 100.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 750.000 200.000 100.000 0 0
Resultat før skatt 746.000 194.000 100.000 0 0
Skattekostnad 1.000 1.000 0 0 2.000
Årsresultat 747.000 195.000 100.000 0 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 334.000 33.000 32.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 783.000 287.000 123.000 23.000 23.000
Sum eiendeler 1.117.000 320.000 155.000 25.000 25.000
Sum opptjent egenkapital 1.037.000 290.000 95.000 -5.000 -5.000
Sum egenkapital 1.067.000 320.000 125.000 25.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 0 30.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.117.000 320.000 155.000 25.000 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -6.000 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -6.000 0 0 0
Driftsresultat -4.000 -6.000 0 0 0
Finansinntekter 750.000 200.000 100.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 750.000 200.000 100.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 747.000 195.000 100.000 0 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 330.000 30.000 30.000 0 0
Sum anleggsmidler 334.000 33.000 32.000 2.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 87.000 23.000 23.000 23.000
Sum omløpsmidler 783.000 287.000 123.000 23.000 23.000
Sum eiendeler 1.117.000 320.000 155.000 25.000 25.000
Sum opptjent egenkapital 1.037.000 290.000 95.000 -5.000 -5.000
Sum egenkapital 1.067.000 320.000 125.000 25.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 50.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 30.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 0 30.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.117.000 320.000 155.000 25.000 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 733.000 287.000 93.000 23.000 23.000
Likviditetsgrad 1 15.7 4.1
Likviditetsgrad 2 15.7 0 4.1 0.0 0.0
Soliditet 95.5 1 80.6 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 66.8 60.6 64.5 0.0 0.0
Signatur
07.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex