Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østerdal Mandelpotet Pakkeri AS
Juridisk navn:  Østerdal Mandelpotet Pakkeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62426537
Sagene Ring 332 Sagene Ring 332 Fax:
2410 Hernes 2410 Hernes
Fylke: Kommune:
Hedmark Elverum
Org.nr: 963261179
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 1/14/1992
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
143.1%
Resultat  
  
400%
Egenkapital  
  
2.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 141.000 58.000 63.000 53.000 113.000
Resultat: 5.000 1.000 2.000 -16.000 2.000
Egenkapital: 117.000 114.000 114.000 113.000 126.000
Regnskap for  Østerdal Mandelpotet Pakkeri AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 141.000 58.000 63.000 53.000 113.000
Driftskostnader -137.000 -57.000 -61.000 -69.000 -111.000
Driftsresultat 5.000 2.000 2.000 -15.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 5.000 1.000 2.000 -16.000 2.000
Skattekostnad -2.000 -1.000 -1.000 3.000 0
Årsresultat 3.000 1.000 1.000 -13.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 87.000 94.000 102.000 110.000 114.000
Sum omløpsmidler 49.000 32.000 33.000 17.000 114.000
Sum eiendeler 136.000 126.000 135.000 127.000 228.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 12.000 12.000 11.000 24.000
Sum egenkapital 117.000 114.000 114.000 113.000 126.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 12.000 21.000 14.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 126.000 135.000 127.000 228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 141.000 58.000 63.000 53.000 113.000
Driftsinntekter 141.000 58.000 63.000 53.000 113.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 -7.000 -7.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -131.000 -50.000 -54.000 -61.000 -103.000
Driftskostnader -137.000 -57.000 -61.000 -69.000 -111.000
Driftsresultat 5.000 2.000 2.000 -15.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 1.000 1.000 -13.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 12.000 13.000 14.000 11.000
Fast eiendom 76.000 82.000 89.000 96.000 103.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 76.000 82.000 89.000 96.000 103.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 87.000 94.000 102.000 110.000 114.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 48.000 27.000 27.000 14.000 53.000
Andre fordringer 0 0 0 0 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 5.000 6.000 3.000 32.000
Sum omløpsmidler 49.000 32.000 33.000 17.000 114.000
Sum eiendeler 136.000 126.000 135.000 127.000 228.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 12.000 12.000 11.000 24.000
Sum egenkapital 117.000 114.000 114.000 113.000 126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 -4.000 4.000 0 93.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 -2.000 -1.000 -5.000 -9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 12.000 21.000 14.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 126.000 135.000 127.000 228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 20.000 12.000 3.000 12.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.7 1.6 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 2.7 2.7 1.6 1.3 1.2
Soliditet 86.7 90.5 84.4 89.0 55.3
Resultatgrad 3.5 3.4 3.2 -28.3 1.8
Rentedekningsgrad -15.0
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.1 0.8
Total kapitalrentabilitet 3.7 1.6 1.5 -11.8 0.9
Signatur
18.04.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex