Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østerdalen Hjemmebakeri As
Juridisk navn:  Østerdalen Hjemmebakeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62469087
Engerdalsveien 83 Engerdalsveien 83 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 919975660
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/8/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 3.625.000
Resultat: -243.000
Egenkapital: -151.000
Regnskap for  Østerdalen Hjemmebakeri As
Resultat 2018
Driftsinntekter 3.625.000
Driftskostnader -3.828.000
Driftsresultat -203.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -41.000
Finans -41.000
Resultat før skatt -243.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -243.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 716.000
Sum omløpsmidler 602.000
Sum eiendeler 1.318.000
Sum opptjent egenkapital -243.000
Sum egenkapital -151.000
Sum langsiktig gjeld 787.000
Sum kortsiktig gjeld 681.000
Sum gjeld og egenkapital 1.317.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.534.000
Andre inntekter 90.000
Driftsinntekter 3.625.000
Varekostnad -314.000
Lønninger -2.737.000
Avskrivning -85.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -692.000
Driftskostnader -3.828.000
Driftsresultat -203.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -41.000
Finans -41.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -243.000
Balanse detaljer          
Goodwill 160.000
Sum Immatrielle midler 160.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 405.000
Sum varige driftsmidler 405.000
Sum finansielle anleggsmidler 151.000
Sum anleggsmidler 716.000
Varebeholdning 105.000
Kundefordringer 262.000
Andre fordringer 10.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 225.000
Sum omløpsmidler 602.000
Sum eiendeler 1.318.000
Sum opptjent egenkapital -243.000
Sum egenkapital -151.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 787.000
Leverandørgjeld 78.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 152.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 452.000
Sum kortsiktig gjeld 681.000
Sum gjeld og egenkapital 1.317.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -79.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7
Soliditet -11.5
Resultatgrad -5.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -9.7
Total kapitalrentabilitet -15.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex