Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østerdalen Viltvarslingssystem As
Juridisk navn:  Østerdalen Viltvarslingssystem As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91142486
Åkrestrømmen Åkrestrømmen Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Rendalen
Org.nr: 915754929
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/17/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
30.19%
Egenkapital  
  
-54.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -37.000 -53.000 -106.000 0
Egenkapital: -105.000 -68.000 -15.000 21.000
Regnskap for  Østerdalen Viltvarslingssystem As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -37.000 -53.000 -106.000 0
Driftsresultat -37.000 -53.000 -106.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -37.000 -53.000 -106.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -37.000 -53.000 -106.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 25.000 33.000 12.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 3.000 84.000
Sum eiendeler 20.000 28.000 36.000 96.000
Sum opptjent egenkapital -196.000 -159.000 -106.000 0
Sum egenkapital -105.000 -68.000 -15.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 123.000 96.000 50.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 1.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 29.000 36.000 96.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -53.000 -106.000 0
Driftskostnader -37.000 -53.000 -106.000 0
Driftsresultat -37.000 -53.000 -106.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -37.000 -53.000 -106.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 25.000 33.000 12.000
Sum anleggsmidler 17.000 25.000 33.000 12.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 3.000 58.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 3.000 84.000
Sum eiendeler 20.000 28.000 36.000 96.000
Sum opptjent egenkapital -196.000 -159.000 -106.000 0
Sum egenkapital -105.000 -68.000 -15.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 123.000 96.000 50.000 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 1.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 29.000 36.000 96.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 2.000 2.000 9.000
Likviditetsgrad 1 1.5 3 3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 3 3 1.2
Soliditet - -234.5 -41.7 21.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -1.4 -3.4 3.6
Total kapitalrentabilitet - -182.8 -294.4 0.0
Signatur
22.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex