Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østerdalsmat As
Juridisk navn:  Østerdalsmat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94785509
Engerdalsveien 130 Engerdalsveien 130 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 916775458
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/15/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
41.97%
Resultat  
  
22210%
Egenkapital  
  
45.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 38.535.000 27.144.000 13.700.000
Resultat: 2.231.000 10.000 -884.000
Egenkapital: 6.014.000 4.126.000 4.116.000
Regnskap for  Østerdalsmat As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 38.535.000 27.144.000 13.700.000
Driftskostnader -35.669.000 -26.700.000 -14.363.000
Driftsresultat 2.867.000 444.000 -663.000
Finansinntekter 3.000 4.000 2.000
Finanskostnader -638.000 -438.000 -223.000
Finans -635.000 -434.000 -221.000
Resultat før skatt 2.231.000 10.000 -884.000
Skattekostnad -343.000 0 0
Årsresultat 1.888.000 10.000 -884.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.015.000 9.250.000 9.584.000
Sum omløpsmidler 8.117.000 7.713.000 7.445.000
Sum eiendeler 16.132.000 16.963.000 17.029.000
Sum opptjent egenkapital 1.014.000 -874.000 -884.000
Sum egenkapital 6.014.000 4.126.000 4.116.000
Sum langsiktig gjeld 8.073.000 8.684.000 9.000.000
Sum kortsiktig gjeld 2.045.000 4.152.000 3.913.000
Sum gjeld og egenkapital 16.132.000 16.962.000 17.029.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.535.000 27.144.000 13.700.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 38.535.000 27.144.000 13.700.000
Varekostnad -27.510.000 -22.503.000 -15.405.000
Lønninger -2.964.000 -2.409.000 -1.712.000
Avskrivning -1.261.000 -1.016.000 -580.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.009.000 -1.981.000 -909.000
Driftskostnader -35.669.000 -26.700.000 -14.363.000
Driftsresultat 2.867.000 444.000 -663.000
Finansinntekter 3.000 4.000 2.000
Finanskostnader -638.000 -438.000 -223.000
Finans -635.000 -434.000 -221.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.888.000 10.000 -884.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 6.117.000 6.420.000 6.924.000
Maskiner anlegg 1.870.000 2.792.000 2.660.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.987.000 9.212.000 9.584.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.000 38.000 0
Sum anleggsmidler 8.015.000 9.250.000 9.584.000
Varebeholdning 4.770.000 5.804.000 4.688.000
Kundefordringer 877.000 878.000 649.000
Andre fordringer 57.000 816.000 180.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.413.000 215.000 1.928.000
Sum omløpsmidler 8.117.000 7.713.000 7.445.000
Sum eiendeler 16.132.000 16.963.000 17.029.000
Sum opptjent egenkapital 1.014.000 -874.000 -884.000
Sum egenkapital 6.014.000 4.126.000 4.116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.073.000 8.684.000 9.000.000
Leverandørgjeld 154.000 238.000 1.476.000
Betalbar skatt 343.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 696.000 297.000 300.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 853.000 3.618.000 2.137.000
Sum kortsiktig gjeld 2.045.000 4.152.000 3.913.000
Sum gjeld og egenkapital 16.132.000 16.962.000 17.029.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.072.000 3.561.000 3.532.000
Likviditetsgrad 1 4 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 1.6 0.5 0.7
Soliditet 37.3 24.3 24.2
Resultatgrad 7.4 1.6 -4.8
Rentedekningsgrad 4.5 1
Gjeldsgrad 1.7 3.1 3.1
Total kapitalrentabilitet 17.8 2.6 -3.9
Signatur
24.05.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.05.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex