Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østlandet Båt & Fritid AS
Juridisk navn:  Østlandet Båt & Fritid AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90170794
Kisevegen 476 Kisevegen 476 Fax:
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 992778563
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 6/5/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Moelv Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
600%
Resultat  
  
75%
Egenkapital  
  
-9.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 84.000 12.000 0 0 40.000
Resultat: -93.000 -372.000 -179.000 -253.000 -266.000
Egenkapital: -1.098.000 -1.005.000 -633.000 -454.000 -202.000
Regnskap for  Østlandet Båt & Fritid AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 84.000 12.000 0 0 40.000
Driftskostnader -174.000 -93.000 -66.000 -122.000 -215.000
Driftsresultat -90.000 -81.000 -66.000 -122.000 -175.000
Finansinntekter 98.000 0 107.000 0 0
Finanskostnader -100.000 -292.000 -220.000 -131.000 -91.000
Finans -2.000 -292.000 -113.000 -131.000 -91.000
Resultat før skatt -93.000 -372.000 -179.000 -253.000 -266.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -93.000 -372.000 -179.000 -253.000 -266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.332.000 8.897.000 7.670.000 2.390.000 1.256.000
Sum omløpsmidler 35.000 36.000 160.000 383.000 49.000
Sum eiendeler 9.367.000 8.933.000 7.830.000 2.773.000 1.305.000
Sum opptjent egenkapital -1.550.000 -1.457.000 -1.085.000 -906.000 -653.000
Sum egenkapital -1.098.000 -1.005.000 -633.000 -454.000 -202.000
Sum langsiktig gjeld 10.398.000 9.843.000 8.453.000 3.207.000 1.445.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 96.000 10.000 21.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 9.366.000 8.934.000 7.830.000 2.774.000 1.306.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 84.000 12.000 0 0 40.000
Driftsinntekter 84.000 12.000 0 0 40.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -47.000 -125.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -174.000 -93.000 -66.000 -75.000 -90.000
Driftskostnader -174.000 -93.000 -66.000 -122.000 -215.000
Driftsresultat -90.000 -81.000 -66.000 -122.000 -175.000
Finansinntekter 98.000 0 107.000 0 0
Finanskostnader -100.000 -292.000 -220.000 -131.000 -91.000
Finans -2.000 -292.000 -113.000 -131.000 -91.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -93.000 -372.000 -179.000 -253.000 -266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.332.000 8.897.000 7.670.000 2.390.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.332.000 8.897.000 7.670.000 2.390.000 1.256.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.332.000 8.897.000 7.670.000 2.390.000 1.256.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 12.000 0 0 0
Andre fordringer 11.000 2.000 2.000 2.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 24.000 22.000 158.000 381.000 13.000
Sum omløpsmidler 35.000 36.000 160.000 383.000 49.000
Sum eiendeler 9.367.000 8.933.000 7.830.000 2.773.000 1.305.000
Sum opptjent egenkapital -1.550.000 -1.457.000 -1.085.000 -906.000 -653.000
Sum egenkapital -1.098.000 -1.005.000 -633.000 -454.000 -202.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.398.000 9.843.000 8.453.000 3.207.000 1.445.000
Leverandørgjeld 0 89.000 3.000 11.000 50.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 7.000 6.000 10.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 96.000 10.000 21.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 9.366.000 8.934.000 7.830.000 2.774.000 1.306.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -31.000 -60.000 150.000 362.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 1 18.2 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 1 18.3 0.8
Soliditet -11.7 -11.2 -8.1 -16.4 -15.5
Resultatgrad -107.1 -437.5
Rentedekningsgrad -0.9 -0.3 -0.3 -0.9 -1.9
Gjeldsgrad -9.5 -9.9 -13.4 -7.1 -7.5
Total kapitalrentabilitet 0.1 -0.9 0.5 -4.4 -13.4
Signatur
19.07.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex