Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østlandet Bygg Og Renovering As
Juridisk navn:  Østlandet Bygg Og Renovering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 6731, Etterstad Gladvollveien 37C Fax:
0609 Oslo 1168 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916050763
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/21/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.14%
Resultat  
  
45%
Egenkapital  
  
5.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.883.000 2.879.000 2.556.000 2.330.000 2.330.000
Resultat: 29.000 20.000 43.000 77.000 77.000
Egenkapital: 150.000 142.000 130.000 95.000 95.000
Regnskap for  Østlandet Bygg Og Renovering As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.883.000 2.879.000 2.556.000 2.330.000 2.330.000
Driftskostnader -2.846.000 -2.843.000 -2.497.000 -2.239.000 -2.239.000
Driftsresultat 37.000 37.000 59.000 90.000 90.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -18.000 -17.000 -14.000 -14.000
Finans -8.000 -18.000 -17.000 -14.000 -14.000
Resultat før skatt 29.000 20.000 43.000 77.000 77.000
Skattekostnad -21.000 -8.000 -8.000 -19.000 -19.000
Årsresultat 8.000 12.000 35.000 58.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 288.000 223.000 335.000 163.000 163.000
Sum omløpsmidler 708.000 564.000 551.000 273.000 273.000
Sum eiendeler 996.000 787.000 886.000 436.000 436.000
Sum opptjent egenkapital 113.000 105.000 93.000 58.000 58.000
Sum egenkapital 150.000 142.000 130.000 95.000 95.000
Sum langsiktig gjeld 162.000 200.000 245.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 683.000 445.000 511.000 341.000 341.000
Sum gjeld og egenkapital 995.000 787.000 886.000 436.000 436.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.883.000 2.868.000 2.513.000 2.330.000 2.330.000
Andre inntekter 0 11.000 44.000 0 0
Driftsinntekter 2.883.000 2.879.000 2.556.000 2.330.000 2.330.000
Varekostnad -1.131.000 -1.001.000 -1.203.000 -1.302.000 -1.302.000
Lønninger -902.000 -860.000 -689.000 -574.000 -574.000
Avskrivning -122.000 -132.000 -76.000 -64.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -691.000 -850.000 -529.000 -299.000 -299.000
Driftskostnader -2.846.000 -2.843.000 -2.497.000 -2.239.000 -2.239.000
Driftsresultat 37.000 37.000 59.000 90.000 90.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -18.000 -17.000 -14.000 -14.000
Finans -8.000 -18.000 -17.000 -14.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 12.000 35.000 58.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 133.000 219.000 330.000 159.000 159.000
Sum varige driftsmidler 133.000 219.000 330.000 159.000 159.000
Sum finansielle anleggsmidler 155.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 288.000 223.000 335.000 163.000 163.000
Varebeholdning 0 6.000 0 0 0
Kundefordringer 500.000 225.000 135.000 98.000 98.000
Andre fordringer 119.000 28.000 67.000 17.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 90.000 305.000 349.000 158.000 158.000
Sum omløpsmidler 708.000 564.000 551.000 273.000 273.000
Sum eiendeler 996.000 787.000 886.000 436.000 436.000
Sum opptjent egenkapital 113.000 105.000 93.000 58.000 58.000
Sum egenkapital 150.000 142.000 130.000 95.000 95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 162.000 200.000 245.000 0 0
Leverandørgjeld 513.000 288.000 140.000 34.000 34.000
Betalbar skatt 21.000 16.000 0 8.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000 64.000 72.000 53.000 53.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 77.000 299.000 246.000 246.000
Sum kortsiktig gjeld 683.000 445.000 511.000 341.000 341.000
Sum gjeld og egenkapital 995.000 787.000 886.000 436.000 436.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 119.000 40.000 -68.000 -68.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.1 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 1 1.3 1.1 0.8 0.9
Soliditet 15.1 1 14.7 21.8 21.8
Resultatgrad 1.3 1.3 2.3 3.9 3.9
Rentedekningsgrad 4.6 2.1 3.5 6.4 6.4
Gjeldsgrad 5.6 4.5 5.8 3.6 3.6
Total kapitalrentabilitet 3.7 4.7 6.7 20.6 20.6
Signatur
12.10.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex