Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østlandet Eiendomsutvikling AS
Juridisk navn:  Østlandet Eiendomsutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22598100
Vibes Gate 24 Vibes Gate 24 Fax: 22466109
0356 Oslo 356 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974984857
Aksjekapital: 180.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/9/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Regnskapsfører: Langseth Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-354.69%
Egenkapital  
  
-2.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 20.000 0
Resultat: -1.248.000 490.000 -660.000 6.426.000 1.889.000
Egenkapital: 37.956.000 39.126.000 38.776.000 39.288.000 32.802.000
Regnskap for  Østlandet Eiendomsutvikling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 20.000 0
Driftskostnader -331.000 -424.000 -427.000 -529.000 -545.000
Driftsresultat -331.000 -424.000 -427.000 -509.000 -546.000
Finansinntekter 532.000 1.125.000 545.000 7.066.000 2.559.000
Finanskostnader -1.448.000 -210.000 -779.000 -131.000 -124.000
Finans -916.000 915.000 -234.000 6.935.000 2.435.000
Resultat før skatt -1.248.000 490.000 -660.000 6.426.000 1.889.000
Skattekostnad 78.000 -141.000 248.000 60.000 159.000
Årsresultat -1.170.000 349.000 -412.000 6.486.000 2.048.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.727.000 34.185.000 33.491.000 25.393.000 21.898.000
Sum omløpsmidler 13.092.000 14.700.000 14.175.000 23.170.000 11.966.000
Sum eiendeler 47.819.000 48.885.000 47.666.000 48.563.000 33.864.000
Sum opptjent egenkapital 36.371.000 37.541.000 37.192.000 37.703.000 31.218.000
Sum egenkapital 37.956.000 39.126.000 38.776.000 39.288.000 32.802.000
Sum langsiktig gjeld 8.755.000 8.895.000 8.754.000 9.002.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.109.000 864.000 136.000 273.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 47.819.000 48.884.000 47.666.000 48.562.000 32.916.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 20.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 20.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -31.000 -24.000 -26.000 -25.000
Avskrivning -13.000 0 0 0 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -318.000 -393.000 -403.000 -503.000 -475.000
Driftskostnader -331.000 -424.000 -427.000 -529.000 -545.000
Driftsresultat -331.000 -424.000 -427.000 -509.000 -546.000
Finansinntekter 532.000 1.125.000 545.000 7.066.000 2.559.000
Finanskostnader -1.448.000 -210.000 -779.000 -131.000 -124.000
Finans -916.000 915.000 -234.000 6.935.000 2.435.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 0 0
Årsresultat -1.170.000 349.000 -412.000 6.486.000 2.048.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.847.000 1.847.000 1.847.000 1.847.000 1.847.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 599.000 569.000 569.000 569.000 569.000
Sum varige driftsmidler 2.446.000 2.415.000 2.415.000 2.415.000 2.415.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.281.000 31.769.000 31.076.000 22.977.000 19.483.000
Sum anleggsmidler 34.727.000 34.185.000 33.491.000 25.393.000 21.898.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.720.000 3.483.000 3.110.000 7.201.000 1.613.000
Sum investeringer 10.284.000 11.170.000 10.795.000 10.343.000 9.044.000
Kasse, bank 88.000 48.000 271.000 5.627.000 1.309.000
Sum omløpsmidler 13.092.000 14.700.000 14.175.000 23.170.000 11.966.000
Sum eiendeler 47.819.000 48.885.000 47.666.000 48.563.000 33.864.000
Sum opptjent egenkapital 36.371.000 37.541.000 37.192.000 37.703.000 31.218.000
Sum egenkapital 37.956.000 39.126.000 38.776.000 39.288.000 32.802.000
Sum avsetninger til forpliktelser 455.000 595.000 454.000 702.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.755.000 8.895.000 8.754.000 9.002.000 0
Leverandørgjeld 15.000 15.000 13.000 9.000 0
Betalbar skatt 62.000 0 0 261.000 114.000
Skyldig offentlige avgifter 0 12.000 4.000 4.000 0
Utbytte 0 0 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.032.000 838.000 19.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.109.000 864.000 136.000 273.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 47.819.000 48.884.000 47.666.000 48.562.000 32.916.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.983.000 13.836.000 14.039.000 22.897.000 11.852.000
Likviditetsgrad 1 11.8 1 104.2 84.9 105.0
Likviditetsgrad 2 11.8 1 104.2 84.9 105.0
Soliditet 79.4 8 81.3 80.9 99.7
Resultatgrad -2545.0
Rentedekningsgrad -0.2 -0.5 50.1 16.2
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.4 1.4 0.2 13.5 6.1
Signatur
07.11.2012
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex