Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østlandet Invest As
Juridisk navn:  Østlandet Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45487339
Fautvegen 10 Fautvegen 10 Fax:
2836 Biri 2836 Biri
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 916337434
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 11/3/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aanekre Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
42.77%
Egenkapital  
  
54.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 928.000 650.000 1.551.000 -541.000 -10.000
Egenkapital: 2.638.000 1.710.000 1.060.000 -491.000 50.000
Regnskap for  Østlandet Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -46.000 -23.000 -21.000 -20.000 -10.000
Driftsresultat -46.000 -23.000 -21.000 -20.000 -10.000
Finansinntekter 1.479.000 1.218.000 2.094.000 0 0
Finanskostnader -506.000 -544.000 -522.000 -521.000 0
Finans 973.000 674.000 1.572.000 -521.000 0
Resultat før skatt 928.000 650.000 1.551.000 -541.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 928.000 650.000 1.551.000 -541.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.472.000 12.472.000 12.472.000 12.472.000 12.472.000
Sum omløpsmidler 1.202.000 1.504.000 1.602.000 30.000 60.000
Sum eiendeler 13.674.000 13.976.000 14.074.000 12.502.000 12.532.000
Sum opptjent egenkapital 2.578.000 1.650.000 1.000.000 -551.000 -10.000
Sum egenkapital 2.638.000 1.710.000 1.060.000 -491.000 50.000
Sum langsiktig gjeld 11.036.000 11.959.000 12.115.000 12.093.000 11.572.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 307.000 900.000 900.000 910.000
Sum gjeld og egenkapital 13.675.000 13.976.000 14.075.000 12.502.000 12.532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -23.000 -21.000 -20.000 -10.000
Driftskostnader -46.000 -23.000 -21.000 -20.000 -10.000
Driftsresultat -46.000 -23.000 -21.000 -20.000 -10.000
Finansinntekter 1.479.000 1.218.000 2.094.000 0 0
Finanskostnader -506.000 -544.000 -522.000 -521.000 0
Finans 973.000 674.000 1.572.000 -521.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 928.000 650.000 1.551.000 -541.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.472.000 12.472.000 12.472.000 12.472.000 12.472.000
Sum anleggsmidler 12.472.000 12.472.000 12.472.000 12.472.000 12.472.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 961.000 1.218.000 1.594.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 241.000 287.000 9.000 30.000 60.000
Sum omløpsmidler 1.202.000 1.504.000 1.602.000 30.000 60.000
Sum eiendeler 13.674.000 13.976.000 14.074.000 12.502.000 12.532.000
Sum opptjent egenkapital 2.578.000 1.650.000 1.000.000 -551.000 -10.000
Sum egenkapital 2.638.000 1.710.000 1.060.000 -491.000 50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.036.000 11.959.000 12.115.000 12.093.000 11.572.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 307.000 900.000 900.000 910.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 307.000 900.000 900.000 910.000
Sum gjeld og egenkapital 13.675.000 13.976.000 14.075.000 12.502.000 12.532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.201.000 1.197.000 702.000 -870.000 -850.000
Likviditetsgrad 1 1 4.9 1.8 0 0.1
Likviditetsgrad 2 1 4.9 1.8 0 0.1
Soliditet 19.3 12.2 7.5 -3.9 0.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad 4.2 7.2 12.3 -26.5 249.6
Total kapitalrentabilitet 10.5 8.6 14.7 -0.2 -0.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex