Østlandet Pharma Invest AS
Juridisk navn:  Østlandet Pharma Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91886142
Bjørnsvikveien 27 Bjørnsvikveien 27 Fax:
1341 Slependen 1341 Slependen
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 994307703
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/7/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Son Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-1.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.000 -2.000 97.000 98.000 -10.000
Egenkapital: 197.000 200.000 202.000 129.000 32.000
Regnskap for  Østlandet Pharma Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.000 -2.000 -3.000 -3.000 -9.000
Driftsresultat -3.000 -2.000 -3.000 -3.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 100.000 100.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 100.000 100.000 0
Resultat før skatt -2.000 -2.000 97.000 98.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 -24.000 -1.000 0
Årsresultat -2.000 -2.000 73.000 96.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000
Sum omløpsmidler 87.000 90.000 113.000 20.000 7.000
Sum eiendeler 200.000 203.000 226.000 133.000 120.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 87.000 89.000 16.000 -80.000
Sum egenkapital 197.000 200.000 202.000 129.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 24.000 4.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 201.000 203.000 226.000 133.000 120.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -2.000 -3.000 -3.000 -9.000
Driftskostnader -3.000 -2.000 -3.000 -3.000 -9.000
Driftsresultat -3.000 -2.000 -3.000 -3.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 100.000 100.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 100.000 100.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -2.000 73.000 96.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000
Sum anleggsmidler 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 87.000 90.000 113.000 20.000 7.000
Sum omløpsmidler 87.000 90.000 113.000 20.000 7.000
Sum eiendeler 200.000 203.000 226.000 133.000 120.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 87.000 89.000 16.000 -80.000
Sum egenkapital 197.000 200.000 202.000 129.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 24.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 0 3.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 24.000 4.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 201.000 203.000 226.000 133.000 120.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 84.000 87.000 89.000 16.000 -80.000
Likviditetsgrad 1 2 3 4.7 5.0 0.1
Likviditetsgrad 2 2 3 4.7 5.1 0.1
Soliditet 98.5 98.5 89.4 97.0 26.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.0 2.7
Total kapitalrentabilitet -1.5 42.9 72.9 -7.6
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex