Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østlandet Vektløfterregion
Juridisk navn:  Østlandet Vektløfterregion
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47305375
C/O Nicolai Roness Hans Mustads Gate 21B C/O Nicolai Roness Hans Mustads Gate 21B Fax:
2821 Gjøvik 2821 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 911784300
Aksjekapital: 71.000 NOK
Etableringsdato: 3/23/2013
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.04%
Resultat  
  
145.45%
Egenkapital  
  
91.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 252.000 188.000 44.000 47.000 0
Resultat: 108.000 44.000 7.000 10.000 0
Egenkapital: 224.000 117.000 71.000 64.000 0
Regnskap for  Østlandet Vektløfterregion
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 252.000 188.000 44.000 47.000 0
Driftskostnader -144.000 -143.000 -37.000 -36.000 0
Driftsresultat 108.000 44.000 7.000 10.000 0
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 108.000 44.000 7.000 10.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 108.000 44.000 7.000 10.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 224.000 117.000 71.000 64.000 0
Sum eiendeler 224.000 117.000 71.000 64.000 0
Sum opptjent egenkapital 224.000 117.000 0 64.000 0
Sum egenkapital 224.000 117.000 71.000 64.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 224.000 117.000 71.000 64.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 149.000 115.000 44.000 46.000 0
Andre inntekter 103.000 73.000 0 2.000 0
Driftsinntekter 252.000 188.000 44.000 47.000 0
Varekostnad -40.000 0 -20.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -104.000 -143.000 -17.000 -36.000 0
Driftskostnader -144.000 -143.000 -37.000 -36.000 0
Driftsresultat 108.000 44.000 7.000 10.000 0
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 108.000 44.000 7.000 10.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 71.000 0 0
Kasse, bank 224.000 117.000 0 64.000 0
Sum omløpsmidler 224.000 117.000 71.000 64.000 0
Sum eiendeler 224.000 117.000 71.000 64.000 0
Sum opptjent egenkapital 224.000 117.000 0 64.000 0
Sum egenkapital 224.000 117.000 71.000 64.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 224.000 117.000 71.000 64.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 224.000 117.000 71.000 64.000 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0
Resultatgrad 42.9 23.4 15.9 21.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 48.7 37.6 9.9 15.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex