Østlandske Elektro AS
Juridisk navn:  Østlandske Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69236330
Tørkoppveien 10 Tørkoppveien 10 Fax: 69267808
1570 Dilling 1570 Dilling
Fylke: Kommune:
Østfold Rygge
Org.nr: 861592812
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 8/27/1991
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-84.69%
Resultat  
  
400.63%
Egenkapital  
  
-86.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.271.000 34.430.000 57.886.000 41.508.000 35.441.000
Resultat: 5.557.000 1.110.000 3.645.000 3.216.000 3.053.000
Egenkapital: 900.000 6.456.000 5.625.000 4.674.000 4.609.000
Regnskap for  Østlandske Elektro AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.271.000 34.430.000 57.886.000 41.508.000 35.441.000
Driftskostnader -57.000 -33.326.000 -54.231.000 -38.306.000 -32.390.000
Driftsresultat 5.215.000 1.103.000 3.655.000 3.202.000 3.051.000
Finansinntekter 358.000 43.000 26.000 47.000 34.000
Finanskostnader -15.000 -37.000 -37.000 -33.000 -31.000
Finans 343.000 6.000 -11.000 14.000 3.000
Resultat før skatt 5.557.000 1.110.000 3.645.000 3.216.000 3.053.000
Skattekostnad -1.236.000 -279.000 -894.000 -851.000 -829.000
Årsresultat 4.320.000 830.000 2.751.000 2.365.000 2.225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 370.000 622.000 354.000 281.000
Sum omløpsmidler 12.071.000 11.557.000 18.234.000 14.480.000 12.378.000
Sum eiendeler 12.071.000 11.927.000 18.856.000 14.834.000 12.659.000
Sum opptjent egenkapital 0 5.556.000 4.725.000 3.774.000 3.709.000
Sum egenkapital 900.000 6.456.000 5.625.000 4.674.000 4.609.000
Sum langsiktig gjeld 919.000 59.000 537.000 283.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 10.252.000 5.413.000 12.693.000 9.876.000 7.906.000
Sum gjeld og egenkapital 12.071.000 11.928.000 18.855.000 14.833.000 12.659.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 34.407.000 57.790.000 41.422.000 35.401.000
Andre inntekter 5.267.000 24.000 96.000 86.000 40.000
Driftsinntekter 5.271.000 34.430.000 57.886.000 41.508.000 35.441.000
Varekostnad 75.000 -14.861.000 -31.748.000 -17.997.000 -12.995.000
Lønninger -8.000 -15.245.000 -19.047.000 -16.841.000 -16.253.000
Avskrivning 0 -132.000 -116.000 -90.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -124.000 -3.088.000 -3.320.000 -3.378.000 -3.069.000
Driftskostnader -57.000 -33.326.000 -54.231.000 -38.306.000 -32.390.000
Driftsresultat 5.215.000 1.103.000 3.655.000 3.202.000 3.051.000
Finansinntekter 358.000 43.000 26.000 47.000 34.000
Finanskostnader -15.000 -37.000 -37.000 -33.000 -31.000
Finans 343.000 6.000 -11.000 14.000 3.000
Konsernbidrag -9.876.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.800.000 -2.300.000 -2.000.000
Årsresultat 4.320.000 830.000 2.751.000 2.365.000 2.225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 622.000 354.000 281.000
Driftsløsøre 0 370.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 370.000 622.000 354.000 281.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 370.000 622.000 354.000 281.000
Varebeholdning 0 152.000 2.190.000 1.207.000 693.000
Kundefordringer 0 5.472.000 7.911.000 7.420.000 4.796.000
Andre fordringer 0 310.000 394.000 300.000 320.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 5.623.000 7.739.000 5.553.000 6.569.000
Sum omløpsmidler 12.071.000 11.557.000 18.234.000 14.480.000 12.378.000
Sum eiendeler 12.071.000 11.927.000 18.856.000 14.834.000 12.659.000
Sum opptjent egenkapital 0 5.556.000 4.725.000 3.774.000 3.709.000
Sum egenkapital 900.000 6.456.000 5.625.000 4.674.000 4.609.000
Sum avsetninger til forpliktelser 919.000 59.000 537.000 283.000 144.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.252.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 919.000 59.000 537.000 283.000 144.000
Leverandørgjeld 0 1.003.000 5.788.000 2.766.000 1.411.000
Betalbar skatt 0 758.000 639.000 711.000 666.000
Skyldig offentlige avgifter 0 2.229.000 2.791.000 2.564.000 2.361.000
Utbytte 0 0 -1.800.000 -2.300.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 1.423.000 1.675.000 1.535.000 1.468.000
Sum kortsiktig gjeld 10.252.000 5.413.000 12.693.000 9.876.000 7.906.000
Sum gjeld og egenkapital 12.071.000 11.928.000 18.855.000 14.833.000 12.659.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.819.000 6.144.000 5.541.000 4.604.000 4.472.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.1 1.4 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 2.1 1.3 1.4 1.5
Soliditet 7.5 54.1 29.8 31.5 36.4
Resultatgrad 98.9 3.2 6.3 7.7 8.6
Rentedekningsgrad 347.7 29.8 98.8 98.5 99.5
Gjeldsgrad 12.4 0.8 2.4 2.2 1.7
Total kapitalrentabilitet 46.2 9.6 19.5 21.9 24.4
Signatur
14.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex