Østlandske Gulvsparkling AS
Juridisk navn:  Østlandske Gulvsparkling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92057070
Fossanveien 143 Fossanveien 143 Fax: 33065286
3175 Ramnes 3175 Ramnes
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 985497400
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/28/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.12%
Resultat  
  
109.98%
Egenkapital  
  
3.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.553.000 12.695.000 9.163.000 12.529.000 6.180.000
Resultat: 57.000 -571.000 99.000 713.000 -50.000
Egenkapital: -1.754.000 -1.811.000 -1.240.000 -1.339.000 -2.052.000
Regnskap for  Østlandske Gulvsparkling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.553.000 12.695.000 9.163.000 12.529.000 6.180.000
Driftskostnader -12.439.000 -13.251.000 -9.060.000 -11.799.000 -6.219.000
Driftsresultat 114.000 -557.000 102.000 730.000 -38.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -57.000 -15.000 -5.000 -18.000 -12.000
Finans -56.000 -14.000 -4.000 -17.000 -12.000
Resultat før skatt 57.000 -571.000 99.000 713.000 -50.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 57.000 -571.000 99.000 713.000 -50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 147.000 214.000 182.000 26.000 43.000
Sum omløpsmidler 4.905.000 4.819.000 3.876.000 6.513.000 2.720.000
Sum eiendeler 5.052.000 5.033.000 4.058.000 6.539.000 2.763.000
Sum opptjent egenkapital -1.854.000 -1.911.000 -1.340.000 -1.439.000 -2.152.000
Sum egenkapital -1.754.000 -1.811.000 -1.240.000 -1.339.000 -2.052.000
Sum langsiktig gjeld 2.214.000 2.346.000 2.346.000 2.346.000 2.346.000
Sum kortsiktig gjeld 4.592.000 4.498.000 2.951.000 5.531.000 2.469.000
Sum gjeld og egenkapital 5.052.000 5.033.000 4.057.000 6.538.000 2.763.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.553.000 12.695.000 9.163.000 12.529.000 6.180.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.553.000 12.695.000 9.163.000 12.529.000 6.180.000
Varekostnad -8.750.000 -9.248.000 -5.641.000 -8.898.000 -3.660.000
Lønninger -2.915.000 -3.135.000 -2.567.000 -2.202.000 -1.919.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -774.000 -868.000 -852.000 -699.000 -640.000
Driftskostnader -12.439.000 -13.251.000 -9.060.000 -11.799.000 -6.219.000
Driftsresultat 114.000 -557.000 102.000 730.000 -38.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -57.000 -15.000 -5.000 -18.000 -12.000
Finans -56.000 -14.000 -4.000 -17.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 57.000 -571.000 99.000 713.000 -50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 147.000 214.000 182.000 26.000 43.000
Sum anleggsmidler 147.000 214.000 182.000 26.000 43.000
Varebeholdning 50.000 146.000 321.000 0 0
Kundefordringer 3.447.000 2.488.000 1.689.000 3.677.000 1.569.000
Andre fordringer 289.000 162.000 104.000 17.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.119.000 2.024.000 1.762.000 2.819.000 1.105.000
Sum omløpsmidler 4.905.000 4.819.000 3.876.000 6.513.000 2.720.000
Sum eiendeler 5.052.000 5.033.000 4.058.000 6.539.000 2.763.000
Sum opptjent egenkapital -1.854.000 -1.911.000 -1.340.000 -1.439.000 -2.152.000
Sum egenkapital -1.754.000 -1.811.000 -1.240.000 -1.339.000 -2.052.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.214.000 2.346.000 2.346.000 2.346.000 2.346.000
Leverandørgjeld 3.948.000 3.746.000 2.442.000 4.649.000 1.964.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 151.000 258.000 83.000 535.000 261.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 493.000 494.000 426.000 346.000 244.000
Sum kortsiktig gjeld 4.592.000 4.498.000 2.951.000 5.531.000 2.469.000
Sum gjeld og egenkapital 5.052.000 5.033.000 4.057.000 6.538.000 2.763.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 313.000 321.000 925.000 982.000 251.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.3 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.2 1.2 1.2
Soliditet -34.7 -30.6 -20.5 -74.3
Resultatgrad 0.9 -4.4 1.1 5.8 -0.6
Rentedekningsgrad 2 -37.1 20.4 40.6 -3.2
Gjeldsgrad -3.9 -3.8 -4.3 -5.9 -2.3
Total kapitalrentabilitet 2.3 2.5 11.2 -1.4
Signatur
21.05.2010
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.05.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex