Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østre Toten Maxitaxi AS
Juridisk navn:  Østre Toten Maxitaxi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95950877
Postboks 10 Fax:
2851 Lena 2850 Lena
Fylke: Kommune:
Oppland Østre Toten
Org.nr: 980336107
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1998 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-2.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: -36.000 -35.000 -35.000 -35.000 -34.000
Regnskap for  Østre Toten Maxitaxi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 1.000 1.000
Sum eiendeler 0 0 0 1.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -138.000 -137.000 -137.000 -137.000 -136.000
Sum egenkapital -36.000 -35.000 -35.000 -35.000 -34.000
Sum langsiktig gjeld 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital -1.000 0 0 0 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 1.000 1.000
Sum eiendeler 0 0 0 1.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -138.000 -137.000 -137.000 -137.000 -136.000
Sum egenkapital -36.000 -35.000 -35.000 -35.000 -34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital -1.000 0 0 0 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 1.000 1.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 3 -3400.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 0.0
Signatur
05.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex