Østvold Dental AS
Juridisk navn:  Østvold Dental AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32124260
Postboks 3053 Patruljeveien 31C Fax:
3501 Hønefoss 3512 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 985537372
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/3/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ir Revisjon Ringerike As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.92%
Resultat  
  
-54.9%
Egenkapital  
  
-3.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.641.000 11.945.000 14.629.000 12.274.000 12.048.000
Resultat: 630.000 1.397.000 3.558.000 2.230.000 2.452.000
Egenkapital: 13.236.000 13.745.000 12.666.000 11.957.000 10.267.000
Regnskap for  Østvold Dental AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.641.000 11.945.000 14.629.000 12.274.000 12.048.000
Driftskostnader -10.023.000 -10.603.000 -11.169.000 -10.253.000 -9.775.000
Driftsresultat 617.000 1.343.000 3.461.000 2.021.000 2.274.000
Finansinntekter 25.000 58.000 104.000 229.000 216.000
Finanskostnader -12.000 -4.000 -7.000 -19.000 -38.000
Finans 13.000 54.000 97.000 210.000 178.000
Resultat før skatt 630.000 1.397.000 3.558.000 2.230.000 2.452.000
Skattekostnad -139.000 -318.000 -849.000 60.000 -121.000
Årsresultat 491.000 1.079.000 2.709.000 2.290.000 2.331.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.356.000 7.685.000 7.221.000 10.711.000 10.378.000
Sum omløpsmidler 4.726.000 8.053.000 8.830.000 5.323.000 4.402.000
Sum eiendeler 17.082.000 15.738.000 16.051.000 16.034.000 14.780.000
Sum opptjent egenkapital 13.136.000 13.645.000 12.566.000 11.857.000 10.167.000
Sum egenkapital 13.236.000 13.745.000 12.666.000 11.957.000 10.267.000
Sum langsiktig gjeld 509.000 514.000 528.000 606.000 1.140.000
Sum kortsiktig gjeld 3.337.000 1.479.000 2.858.000 3.471.000 3.373.000
Sum gjeld og egenkapital 17.082.000 15.738.000 16.052.000 16.034.000 14.780.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.641.000 11.945.000 13.900.000 12.274.000 12.048.000
Andre inntekter 0 0 730.000 0 0
Driftsinntekter 10.641.000 11.945.000 14.629.000 12.274.000 12.048.000
Varekostnad -1.614.000 -1.817.000 -2.146.000 -1.727.000 -1.706.000
Lønninger -5.510.000 -5.889.000 -5.834.000 -5.460.000 -4.775.000
Avskrivning -173.000 -129.000 -184.000 -216.000 -215.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.726.000 -2.768.000 -3.005.000 -2.850.000 -3.079.000
Driftskostnader -10.023.000 -10.603.000 -11.169.000 -10.253.000 -9.775.000
Driftsresultat 617.000 1.343.000 3.461.000 2.021.000 2.274.000
Finansinntekter 25.000 58.000 104.000 229.000 216.000
Finanskostnader -12.000 -4.000 -7.000 -19.000 -38.000
Finans 13.000 54.000 97.000 210.000 178.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -2.000.000 -600.000 0
Årsresultat 491.000 1.079.000 2.709.000 2.290.000 2.331.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 20.000 0
Fast eiendom 0 0 0 2.087.000 2.204.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 906.000 700.000 464.000 503.000 440.000
Sum varige driftsmidler 906.000 700.000 464.000 2.590.000 2.644.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.451.000 6.985.000 6.757.000 8.102.000 7.734.000
Sum anleggsmidler 12.356.000 7.685.000 7.221.000 10.711.000 10.378.000
Varebeholdning 202.000 137.000 158.000 194.000 164.000
Kundefordringer 914.000 1.743.000 2.221.000 1.405.000 1.079.000
Andre fordringer 1.287.000 74.000 158.000 45.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.323.000 6.098.000 6.293.000 3.680.000 3.073.000
Sum omløpsmidler 4.726.000 8.053.000 8.830.000 5.323.000 4.402.000
Sum eiendeler 17.082.000 15.738.000 16.051.000 16.034.000 14.780.000
Sum opptjent egenkapital 13.136.000 13.645.000 12.566.000 11.857.000 10.167.000
Sum egenkapital 13.236.000 13.745.000 12.666.000 11.957.000 10.267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 74.000 85.000 103.000 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 509.000 514.000 528.000 606.000 1.140.000
Leverandørgjeld 1.235.000 204.000 480.000 1.302.000 1.774.000
Betalbar skatt 150.000 336.000 727.000 580.000 665.000
Skyldig offentlige avgifter 393.000 388.000 463.000 452.000 387.000
Utbytte -1.000.000 0 -2.000.000 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 559.000 551.000 1.188.000 537.000 547.000
Sum kortsiktig gjeld 3.337.000 1.479.000 2.858.000 3.471.000 3.373.000
Sum gjeld og egenkapital 17.082.000 15.738.000 16.052.000 16.034.000 14.780.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.389.000 6.574.000 5.972.000 1.852.000 1.029.000
Likviditetsgrad 1 1.4 5.4 3 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 5.4 3 1.5 1.3
Soliditet 77.5 87.3 78.9 74.6 69.5
Resultatgrad 5.8 11.2 23.7 16.5 18.9
Rentedekningsgrad 51.4 335.8 494.4 106.4 65.5
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 3.8 8.9 22.2 1 16.8
Signatur
12.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex