Øvergaard Energi As
Juridisk navn:  Øvergaard Energi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95187345
Øvre Hanestad Gård Øvre Hanestad Gård Fax:
2478 Hanestad 2478 Hanestad
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 997893905
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
4.73%
Resultat  
  
255.38%
Egenkapital  
  
2.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.155.000 4.922.000 3.967.000 3.794.000 4.505.000
Resultat: 202.000 -130.000 -1.206.000 -4.375.000 -2.644.000
Egenkapital: 8.828.000 8.591.000 8.610.000 9.433.000 12.440.000
Regnskap for  Øvergaard Energi As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.155.000 4.922.000 3.967.000 3.794.000 4.505.000
Driftskostnader -2.746.000 -2.897.000 -2.947.000 -3.539.000 -2.990.000
Driftsresultat 2.408.000 2.025.000 1.020.000 255.000 1.515.000
Finansinntekter 7.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -2.214.000 -2.155.000 -2.226.000 -4.631.000 -4.160.000
Finans -2.207.000 -2.154.000 -2.226.000 -4.630.000 -4.160.000
Resultat før skatt 202.000 -130.000 -1.206.000 -4.375.000 -2.644.000
Skattekostnad 36.000 111.000 383.000 1.368.000 714.000
Årsresultat 238.000 -19.000 -823.000 -3.007.000 -1.930.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 72.756.000 74.457.000 76.132.000 77.830.000 79.528.000
Sum omløpsmidler 2.967.000 2.471.000 1.032.000 505.000 1.563.000
Sum eiendeler 75.723.000 76.928.000 77.164.000 78.335.000 81.091.000
Sum opptjent egenkapital -8.223.000 -8.461.000 -8.442.000 -7.619.000 -4.612.000
Sum egenkapital 8.828.000 8.591.000 8.610.000 9.433.000 12.440.000
Sum langsiktig gjeld 64.833.000 66.419.000 66.172.000 67.715.000 65.494.000
Sum kortsiktig gjeld 2.063.000 1.917.000 2.382.000 1.187.000 3.157.000
Sum gjeld og egenkapital 75.724.000 76.926.000 77.163.000 78.334.000 81.090.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.083.000 4.850.000 3.202.000 3.794.000 4.505.000
Andre inntekter 72.000 72.000 765.000 0 0
Driftsinntekter 5.155.000 4.922.000 3.967.000 3.794.000 4.505.000
Varekostnad 0 0 0 0 -145.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.700.000 -1.699.000 -1.698.000 -1.698.000 -1.698.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.046.000 -1.198.000 -1.249.000 -1.841.000 -1.147.000
Driftskostnader -2.746.000 -2.897.000 -2.947.000 -3.539.000 -2.990.000
Driftsresultat 2.408.000 2.025.000 1.020.000 255.000 1.515.000
Finansinntekter 7.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -2.214.000 -2.155.000 -2.226.000 -4.631.000 -4.160.000
Finans -2.207.000 -2.154.000 -2.226.000 -4.630.000 -4.160.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 238.000 -19.000 -823.000 -3.007.000 -1.930.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 72.601.000 74.257.000 75.913.000 77.569.000 79.225.000
Maskiner anlegg 155.000 200.000 219.000 261.000 303.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 72.756.000 74.457.000 76.132.000 77.830.000 79.528.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 72.756.000 74.457.000 76.132.000 77.830.000 79.528.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 518.000 226.000 55.000 158.000 595.000
Andre fordringer 15.000 0 17.000 0 92.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.434.000 2.244.000 959.000 348.000 876.000
Sum omløpsmidler 2.967.000 2.471.000 1.032.000 505.000 1.563.000
Sum eiendeler 75.723.000 76.928.000 77.164.000 78.335.000 81.091.000
Sum opptjent egenkapital -8.223.000 -8.461.000 -8.442.000 -7.619.000 -4.612.000
Sum egenkapital 8.828.000 8.591.000 8.610.000 9.433.000 12.440.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.804.000 1.839.000 1.950.000 2.333.000 3.701.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 64.833.000 66.419.000 66.172.000 67.715.000 65.494.000
Leverandørgjeld 514.000 657.000 1.140.000 679.000 420.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 309.000 271.000 179.000 199.000 465.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.241.000 990.000 1.063.000 309.000 2.272.000
Sum kortsiktig gjeld 2.063.000 1.917.000 2.382.000 1.187.000 3.157.000
Sum gjeld og egenkapital 75.724.000 76.926.000 77.163.000 78.334.000 81.090.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 904.000 554.000 -1.350.000 -682.000 -1.594.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 0.4 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 0.4 0.5 0.5
Soliditet 11.7 11.2 11.2 12.0 15.3
Resultatgrad 46.7 41.1 25.7 6.7 33.6
Rentedekningsgrad 1.1 0.9 0.5 0.1 0.4
Gjeldsgrad 7.6 8 8 7.3 5.5
Total kapitalrentabilitet 3.2 2.6 1.3 0.3 1.9
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex