Øvermo Holding As
Juridisk navn:  Øvermo Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92461566
Rokka 8 Rokka 8 Fax:
8614 Mo I Rana 8614 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 912256278
Aksjekapital: 430.000 NOK
Etableringsdato: 7/21/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-3.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 416.000 430.000 430.000 430.000 430.000
Regnskap for  Øvermo Holding As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Sum omløpsmidler 16.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 416.000 430.000 430.000 430.000 430.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 416.000 430.000 430.000 430.000 430.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 415.000 430.000 430.000 430.000 430.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Sum anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 16.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 416.000 430.000 430.000 430.000 430.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 416.000 430.000 430.000 430.000 430.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 415.000 430.000 430.000 430.000 430.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0.0 0.0 0.0
Signatur
31.07.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
31.07.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex