Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øvre Romerike Taxi As
Juridisk navn:  Øvre Romerike Taxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 03550
Postboks 225 Elektrovegen 1 Fax: 63974188
2051 Jessheim 2069 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 964463662
Aksjekapital: 103.000 NOK
Etableringsdato: 8/5/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hca Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.44%
Resultat  
  
-23.59%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.258.000 2.388.000 1.678.000 9.196.000 10.202.000
Resultat: 2.604.000 3.408.000 -125.000 -753.000 -74.000
Egenkapital: 103.000 103.000 -268.000 -711.000 106.000
Regnskap for  Øvre Romerike Taxi As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.258.000 2.388.000 1.678.000 9.196.000 10.202.000
Driftskostnader -460.000 -477.000 -2.271.000 -10.001.000 -10.276.000
Driftsresultat 1.798.000 1.911.000 -593.000 -805.000 -74.000
Finansinntekter 806.000 1.507.000 567.000 110.000 0
Finanskostnader 0 -10.000 -99.000 -57.000 0
Finans 806.000 1.497.000 468.000 53.000 0
Resultat før skatt 2.604.000 3.408.000 -125.000 -753.000 -74.000
Skattekostnad -573.000 -789.000 15.000 162.000 7.000
Årsresultat 2.031.000 2.619.000 -110.000 -591.000 -67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 266.000 279.000 496.000 449.000 879.000
Sum omløpsmidler 6.200.000 3.951.000 686.000 3.895.000 1.709.000
Sum eiendeler 6.466.000 4.230.000 1.182.000 4.344.000 2.588.000
Sum opptjent egenkapital 0 -402.000 -924.000 -814.000 3.000
Sum egenkapital 103.000 103.000 -268.000 -711.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.364.000 4.127.000 1.451.000 5.055.000 2.481.000
Sum gjeld og egenkapital 6.467.000 4.230.000 1.183.000 4.344.000 2.587.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.258.000 562.000 1.676.000 9.196.000 10.202.000
Andre inntekter 0 1.826.000 2.000 0 0
Driftsinntekter 2.258.000 2.388.000 1.678.000 9.196.000 10.202.000
Varekostnad 0 -2.000 -144.000 -9.196.000 -10.202.000
Lønninger 1.000 -25.000 -559.000 -114.000 0
Avskrivning -8.000 -10.000 -18.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -453.000 -440.000 -1.550.000 -691.000 -74.000
Driftskostnader -460.000 -477.000 -2.271.000 -10.001.000 -10.276.000
Driftsresultat 1.798.000 1.911.000 -593.000 -805.000 -74.000
Finansinntekter 806.000 1.507.000 567.000 110.000 0
Finanskostnader 0 -10.000 -99.000 -57.000 0
Finans 806.000 1.497.000 468.000 53.000 0
Konsernbidrag -2.031.000 -2.248.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.031.000 2.619.000 -110.000 -591.000 -67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 100.000 104.000 342.000 327.000 164.000
Fast eiendom 0 0 3.000 15.000 15.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 8.000 15.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 8.000 18.000 15.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 166.000 166.000 137.000 108.000 700.000
Sum anleggsmidler 266.000 279.000 496.000 449.000 879.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.939.000 1.824.000 0 0 0
Andre fordringer 2.258.000 2.074.000 653.000 74.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 53.000 33.000 96.000 49.000
Sum omløpsmidler 6.200.000 3.951.000 686.000 3.895.000 1.709.000
Sum eiendeler 6.466.000 4.230.000 1.182.000 4.344.000 2.588.000
Sum opptjent egenkapital 0 -402.000 -924.000 -814.000 3.000
Sum egenkapital 103.000 103.000 -268.000 -711.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 4.490.000 2.023.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 77.000 42.000 350.000 282.000 312.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 419.000 0 1.000 276.000 146.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.868.000 1.286.000 1.100.000 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.364.000 4.127.000 1.451.000 5.055.000 2.481.000
Sum gjeld og egenkapital 6.467.000 4.230.000 1.183.000 4.344.000 2.587.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -164.000 -176.000 -765.000 -1.160.000 -772.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.5 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 1 1 0.5 0.8 0.7
Soliditet 1.6 2.4 -22.7 -16.4 4.1
Resultatgrad 79.6 8 -35.3 -8.8 -0.7
Rentedekningsgrad 191.1 -14.1
Gjeldsgrad 61.8 40.1 -5.4 -7.1 23.4
Total kapitalrentabilitet 40.3 80.8 -2.2 -2.9
Signatur
31.08.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex