Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øvrelid Consult AS
Juridisk navn:  Øvrelid Consult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91336733
Rådhusplassen 10 Rådhusplassen 10 Fax: 70113901
6060 Hareid 6060 Hareid
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hareid
Org.nr: 986699805
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/8/2004 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 -6.000
Egenkapital: 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Regnskap for  Øvrelid Consult AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 13.000
Sum omløpsmidler 37.000 37.000 37.000 37.000 24.000
Sum eiendeler 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
Sum egenkapital 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -6.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 13.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 13.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 13.000 13.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 37.000 24.000 24.000 24.000
Sum omløpsmidler 37.000 37.000 37.000 37.000 24.000
Sum eiendeler 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
Sum egenkapital 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000 37.000 37.000 37.000 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0 -16.2
Signatur
18.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex