Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øy-Blikk As
Juridisk navn:  Øy-Blikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70186380
Øysenteret Pettervegen 2 Øysenteret Pettervegen 2 Fax:
6050 Valderøya 6050 Valderøya
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 911824957
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 4/11/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Ålesund Team-Revisjon AS
Regnskapsfører: Airport Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.41%
Resultat  
  
119.23%
Egenkapital  
  
41.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 3.150.000 3.076.000 3.158.000 3.202.000 886.000
Resultat: 30.000 -156.000 31.000 179.000 -15.000
Egenkapital: 75.000 53.000 172.000 150.000 19.000
Regnskap for  Øy-Blikk As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 3.150.000 3.076.000 3.158.000 3.202.000 886.000
Driftskostnader -3.120.000 -3.234.000 -3.125.000 -3.023.000 -902.000
Driftsresultat 31.000 -158.000 33.000 180.000 -15.000
Finansinntekter 2.000 7.000 3.000 2.000 0
Finanskostnader -3.000 -6.000 -5.000 -3.000 0
Finans -1.000 1.000 -2.000 -1.000 0
Resultat før skatt 30.000 -156.000 31.000 179.000 -15.000
Skattekostnad -9.000 37.000 -9.000 -48.000 4.000
Årsresultat 21.000 -119.000 22.000 130.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 54.000 31.000 30.000 39.000
Sum omløpsmidler 1.053.000 904.000 1.264.000 941.000 1.218.000
Sum eiendeler 1.091.000 958.000 1.295.000 971.000 1.257.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 23.000 142.000 120.000 -11.000
Sum egenkapital 75.000 53.000 172.000 150.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.016.000 905.000 1.124.000 821.000 1.238.000
Sum gjeld og egenkapital 1.091.000 958.000 1.296.000 971.000 1.257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.669.000 2.594.000 2.608.000 2.615.000 684.000
Andre inntekter 481.000 482.000 550.000 587.000 203.000
Driftsinntekter 3.150.000 3.076.000 3.158.000 3.202.000 886.000
Varekostnad -151.000 -162.000 -155.000 -163.000 -118.000
Lønninger -1.574.000 -1.832.000 -1.682.000 -1.559.000 -338.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.387.000 -1.232.000 -1.280.000 -1.293.000 -443.000
Driftskostnader -3.120.000 -3.234.000 -3.125.000 -3.023.000 -902.000
Driftsresultat 31.000 -158.000 33.000 180.000 -15.000
Finansinntekter 2.000 7.000 3.000 2.000 0
Finanskostnader -3.000 -6.000 -5.000 -3.000 0
Finans -1.000 1.000 -2.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 -119.000 22.000 130.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 42.000 4.000 3.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 13.000 20.000 28.000 35.000
Sum varige driftsmidler 5.000 13.000 20.000 28.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 7.000 0 0
Sum anleggsmidler 38.000 54.000 31.000 30.000 39.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 167.000 180.000 242.000 296.000 365.000
Andre fordringer 34.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 851.000 702.000 1.001.000 622.000 830.000
Sum omløpsmidler 1.053.000 904.000 1.264.000 941.000 1.218.000
Sum eiendeler 1.091.000 958.000 1.295.000 971.000 1.257.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 23.000 142.000 120.000 -11.000
Sum egenkapital 75.000 53.000 172.000 150.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 44.000 30.000 83.000 44.000 99.000
Betalbar skatt 0 0 10.000 47.000 0
Skyldig offentlige avgifter 125.000 206.000 179.000 111.000 147.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 847.000 669.000 852.000 619.000 992.000
Sum kortsiktig gjeld 1.016.000 905.000 1.124.000 821.000 1.238.000
Sum gjeld og egenkapital 1.091.000 958.000 1.296.000 971.000 1.257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000 -1.000 140.000 120.000 -20.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1.2 1.2 1.0
Soliditet 6.9 5.5 13.3 15.4 1.5
Resultatgrad 1 -5.1 1.0 5.6 -1.7
Rentedekningsgrad 10.3 -26.3 7.2 60.7
Gjeldsgrad 13.5 17.1 6.5 5.5 65.2
Total kapitalrentabilitet 3 -15.8 2.8 18.7 -1.2
Signatur
17.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex