Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øyas Gym & Solstudio As
Juridisk navn:  Øyas Gym & Solstudio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41553200
Lomvannsveien 26 Strandgata 153 Fax:
9690 Havøysund 9690 Havøysund
Fylke: Kommune:
Finnmark Måsøy
Org.nr: 914907314
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/9/2015 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.05%
Resultat  
  
-556.25%
Egenkapital  
  
207.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 306.000 344.000 331.000 296.000
Resultat: -73.000 16.000 -19.000 -138.000
Egenkapital: 119.000 -111.000 -127.000 -108.000
Regnskap for  Øyas Gym & Solstudio As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 306.000 344.000 331.000 296.000
Driftskostnader -359.000 -328.000 -323.000 -414.000
Driftsresultat -54.000 16.000 8.000 -118.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -19.000 0 -27.000 -20.000
Finans -19.000 0 -27.000 -20.000
Resultat før skatt -73.000 16.000 -19.000 -138.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 16.000 -19.000 -138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 218.000 272.000 340.000 275.000
Sum omløpsmidler 26.000 26.000 12.000 30.000
Sum eiendeler 244.000 298.000 352.000 305.000
Sum opptjent egenkapital 89.000 -141.000 -157.000 -138.000
Sum egenkapital 119.000 -111.000 -127.000 -108.000
Sum langsiktig gjeld 125.000 409.000 479.000 413.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 244.000 298.000 352.000 305.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 306.000 344.000 331.000 296.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 306.000 344.000 331.000 296.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -54.000 -68.000 -85.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -305.000 -260.000 -238.000 -337.000
Driftskostnader -359.000 -328.000 -323.000 -414.000
Driftsresultat -54.000 16.000 8.000 -118.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -19.000 0 -27.000 -20.000
Finans -19.000 0 -27.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 16.000 -19.000 -138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 218.000 272.000 340.000 275.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 218.000 272.000 340.000 275.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 218.000 272.000 340.000 275.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 26.000 12.000 30.000
Sum omløpsmidler 26.000 26.000 12.000 30.000
Sum eiendeler 244.000 298.000 352.000 305.000
Sum opptjent egenkapital 89.000 -141.000 -157.000 -138.000
Sum egenkapital 119.000 -111.000 -127.000 -108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 125.000 409.000 479.000 413.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 244.000 298.000 352.000 305.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000 26.000 12.000 30.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0
Soliditet 48.8 -37.2 -36.1 -35.4
Resultatgrad -17.6 4.7 2.4 -39.9
Rentedekningsgrad -2.8 0.3 -5.9
Gjeldsgrad 1.1 -3.7 -3.8 -3.8
Total kapitalrentabilitet -22.1 5.4 2.3 -38.7
Signatur
13.02.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex