Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øyelege Morten Neset AS
Juridisk navn:  Øyelege Morten Neset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55322208
Postboks 756 Sentrum Olav Kyrres Gate 33 Fax: 55322233
5807 Bergen 5014 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979997337
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Regnskapsfører: Arna Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.47%
Resultat  
  
-6.9%
Egenkapital  
  
100%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.533.000 8.660.000 8.138.000 7.987.000 8.098.000
Resultat: 1.039.000 1.116.000 886.000 541.000 629.000
Egenkapital: 620.000 310.000 252.000 259.000 255.000
Regnskap for  Øyelege Morten Neset AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.533.000 8.660.000 8.138.000 7.987.000 8.098.000
Driftskostnader -7.497.000 -7.543.000 -7.340.000 -7.450.000 -7.478.000
Driftsresultat 1.035.000 1.117.000 798.000 538.000 620.000
Finansinntekter 5.000 1.000 87.000 4.000 10.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -1.000 0
Finans 4.000 -1.000 87.000 3.000 10.000
Resultat før skatt 1.039.000 1.116.000 886.000 541.000 629.000
Skattekostnad -228.000 -259.000 -194.000 -137.000 -170.000
Årsresultat 811.000 858.000 692.000 404.000 459.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 810.000 719.000 407.000 421.000 162.000
Sum omløpsmidler 1.299.000 1.311.000 1.415.000 976.000 1.356.000
Sum eiendeler 2.109.000 2.030.000 1.822.000 1.397.000 1.518.000
Sum opptjent egenkapital 520.000 210.000 152.000 159.000 155.000
Sum egenkapital 620.000 310.000 252.000 259.000 255.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.489.000 1.720.000 1.571.000 1.138.000 1.262.000
Sum gjeld og egenkapital 2.109.000 2.030.000 1.823.000 1.397.000 1.517.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.533.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 8.660.000 8.138.000 7.987.000 8.098.000
Driftsinntekter 8.533.000 8.660.000 8.138.000 7.987.000 8.098.000
Varekostnad -4.950.000 -5.079.000 -5.019.000 -5.198.000 -5.249.000
Lønninger -1.512.000 -1.632.000 -1.538.000 -1.515.000 -1.573.000
Avskrivning -177.000 -152.000 -83.000 -94.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -858.000 -680.000 -700.000 -643.000 -627.000
Driftskostnader -7.497.000 -7.543.000 -7.340.000 -7.450.000 -7.478.000
Driftsresultat 1.035.000 1.117.000 798.000 538.000 620.000
Finansinntekter 5.000 1.000 87.000 4.000 10.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -1.000 0
Finans 4.000 -1.000 87.000 3.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -800.000 -700.000 -400.000 -450.000
Årsresultat 811.000 858.000 692.000 404.000 459.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 709.000 611.000 284.000 367.000 104.000
Sum varige driftsmidler 709.000 611.000 284.000 367.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 101.000 108.000 123.000 54.000 58.000
Sum anleggsmidler 810.000 719.000 407.000 421.000 162.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 160.000
Andre fordringer 0 352.000 6.000 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.299.000 959.000 1.409.000 971.000 1.190.000
Sum omløpsmidler 1.299.000 1.311.000 1.415.000 976.000 1.356.000
Sum eiendeler 2.109.000 2.030.000 1.822.000 1.397.000 1.518.000
Sum opptjent egenkapital 520.000 210.000 152.000 159.000 155.000
Sum egenkapital 620.000 310.000 252.000 259.000 255.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 398.000 365.000 330.000 310.000 310.000
Betalbar skatt 228.000 259.000 194.000 137.000 170.000
Skyldig offentlige avgifter 110.000 129.000 140.000 122.000 147.000
Utbytte -500.000 -800.000 -700.000 -400.000 -450.000
Annen kortsiktig gjeld 753.000 168.000 207.000 169.000 185.000
Sum kortsiktig gjeld 1.489.000 1.720.000 1.571.000 1.138.000 1.262.000
Sum gjeld og egenkapital 2.109.000 2.030.000 1.823.000 1.397.000 1.517.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -190.000 -409.000 -156.000 -162.000 94.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.9 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.9 0.9 1.1
Soliditet 29.4 15.3 13.8 18.5 16.8
Resultatgrad 12.1 12.9 9.8 6.7 7.7
Rentedekningsgrad 1 558.5 5
Gjeldsgrad 2.4 5.5 6.2 4.4 4.9
Total kapitalrentabilitet 49.3 55.1 48.5 38.8 41.5
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex