Øyelege Tore Botten AS
Juridisk navn:  Øyelege Tore Botten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73514880
Andreas Holms Vei 1 Andreas Holms Vei 1 Fax: 73515988
7020 Trondheim 7020 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 989143557
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/1/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
Regnskapsfører: Visma Services Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.76%
Resultat  
  
-52.26%
Egenkapital  
  
-88.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 4.514.000 5.058.000 4.649.000 5.510.000 4.456.000
Resultat: 401.000 840.000 859.000 1.049.000 424.000
Egenkapital: 114.000 979.000 921.000 883.000 1.071.000
Regnskap for  Øyelege Tore Botten AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 4.514.000 5.058.000 4.649.000 5.510.000 4.456.000
Driftskostnader -4.116.000 -4.220.000 -3.798.000 -4.453.000 -4.018.000
Driftsresultat 397.000 838.000 851.000 1.057.000 438.000
Finansinntekter 4.000 10.000 15.000 8.000 12.000
Finanskostnader 0 -8.000 -7.000 -16.000 -26.000
Finans 4.000 2.000 8.000 -8.000 -14.000
Resultat før skatt 401.000 840.000 859.000 1.049.000 424.000
Skattekostnad -120.000 -237.000 -241.000 -300.000 -120.000
Årsresultat 281.000 603.000 619.000 749.000 303.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 409.000 530.000 580.000 968.000 832.000
Sum omløpsmidler 1.586.000 1.689.000 1.530.000 1.713.000 1.653.000
Sum eiendeler 1.995.000 2.219.000 2.110.000 2.681.000 2.485.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 879.000 821.000 783.000 971.000
Sum egenkapital 114.000 979.000 921.000 883.000 1.071.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 74.000 185.000
Sum kortsiktig gjeld 1.880.000 1.240.000 1.190.000 1.724.000 1.230.000
Sum gjeld og egenkapital 1.994.000 2.219.000 2.111.000 2.681.000 2.486.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.179.000 4.979.000 4.004.000 3.974.000 3.930.000
Andre inntekter 335.000 79.000 644.000 1.536.000 525.000
Driftsinntekter 4.514.000 5.058.000 4.649.000 5.510.000 4.456.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.635.000 -2.655.000 -2.262.000 -2.320.000 -2.262.000
Avskrivning -108.000 -103.000 -176.000 -516.000 -496.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.373.000 -1.462.000 -1.360.000 -1.617.000 -1.260.000
Driftskostnader -4.116.000 -4.220.000 -3.798.000 -4.453.000 -4.018.000
Driftsresultat 397.000 838.000 851.000 1.057.000 438.000
Finansinntekter 4.000 10.000 15.000 8.000 12.000
Finanskostnader 0 -8.000 -7.000 -16.000 -26.000
Finans 4.000 2.000 8.000 -8.000 -14.000
Konsernbidrag -1.145.000 -545.000 -581.000 -936.000 -432.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 281.000 603.000 619.000 749.000 303.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 216.000
Sum Immatrielle midler 87.000 100.000 126.000 140.000 288.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 220.000 0
Driftsløsøre 322.000 430.000 455.000 608.000 544.000
Sum varige driftsmidler 322.000 430.000 455.000 828.000 544.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 409.000 530.000 580.000 968.000 832.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 152.000 144.000 119.000 168.000
Andre fordringer 161.000 55.000 581.000 720.000 236.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.385.000 1.482.000 805.000 874.000 1.249.000
Sum omløpsmidler 1.586.000 1.689.000 1.530.000 1.713.000 1.653.000
Sum eiendeler 1.995.000 2.219.000 2.110.000 2.681.000 2.485.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 879.000 821.000 783.000 971.000
Sum egenkapital 114.000 979.000 921.000 883.000 1.071.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 74.000 185.000
Leverandørgjeld 150.000 57.000 50.000 76.000 150.000
Betalbar skatt 0 0 0 4.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 175.000 173.000 151.000 148.000 294.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.556.000 1.009.000 989.000 1.496.000 783.000
Sum kortsiktig gjeld 1.880.000 1.240.000 1.190.000 1.724.000 1.230.000
Sum gjeld og egenkapital 1.994.000 2.219.000 2.111.000 2.681.000 2.486.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -294.000 449.000 340.000 -11.000 423.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.4 1.3 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 1.3 1.0 1.4
Soliditet 5.7 44.1 43.6 32.9 43.1
Resultatgrad 8.8 16.6 18.3 19.2 9.8
Rentedekningsgrad 106.0 123.7 66.6 17.3
Gjeldsgrad 16.5 1.3 1.3 2.0 1.3
Total kapitalrentabilitet 20.1 38.2 41.0 39.7 18.1
Signatur
10.04.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex