Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øyelege Tore Botten AS
Juridisk navn:  Øyelege Tore Botten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73514880
Andreas Holms Vei 1 Andreas Holms Vei 1 Fax: 73515988
7020 Trondheim 7020 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 989143557
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/1/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
Regnskapsfører: Visma Services Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.8%
Resultat  
  
-2.21%
Egenkapital  
  
6.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 5.058.000 4.649.000 5.510.000 4.456.000 4.039.000
Resultat: 840.000 859.000 1.049.000 424.000 565.000
Egenkapital: 979.000 921.000 883.000 1.071.000 1.199.000
Regnskap for  Øyelege Tore Botten AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 5.058.000 4.649.000 5.510.000 4.456.000 4.039.000
Driftskostnader -4.220.000 -3.798.000 -4.453.000 -4.018.000 -3.409.000
Driftsresultat 838.000 851.000 1.057.000 438.000 630.000
Finansinntekter 10.000 15.000 8.000 12.000 10.000
Finanskostnader -8.000 -7.000 -16.000 -26.000 -74.000
Finans 2.000 8.000 -8.000 -14.000 -64.000
Resultat før skatt 840.000 859.000 1.049.000 424.000 565.000
Skattekostnad -237.000 -241.000 -300.000 -120.000 -167.000
Årsresultat 603.000 619.000 749.000 303.000 398.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 530.000 580.000 968.000 832.000 777.000
Sum omløpsmidler 1.689.000 1.530.000 1.713.000 1.653.000 1.255.000
Sum eiendeler 2.219.000 2.110.000 2.681.000 2.485.000 2.032.000
Sum opptjent egenkapital 879.000 821.000 783.000 971.000 1.099.000
Sum egenkapital 979.000 921.000 883.000 1.071.000 1.199.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 74.000 185.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 1.240.000 1.190.000 1.724.000 1.230.000 707.000
Sum gjeld og egenkapital 2.219.000 2.111.000 2.681.000 2.486.000 2.031.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.979.000 4.004.000 3.974.000 3.930.000 3.578.000
Andre inntekter 79.000 644.000 1.536.000 525.000 460.000
Driftsinntekter 5.058.000 4.649.000 5.510.000 4.456.000 4.039.000
Varekostnad 0 0 0 0 -4.000
Lønninger -2.655.000 -2.262.000 -2.320.000 -2.262.000 -2.094.000
Avskrivning -103.000 -176.000 -516.000 -496.000 -401.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.462.000 -1.360.000 -1.617.000 -1.260.000 -910.000
Driftskostnader -4.220.000 -3.798.000 -4.453.000 -4.018.000 -3.409.000
Driftsresultat 838.000 851.000 1.057.000 438.000 630.000
Finansinntekter 10.000 15.000 8.000 12.000 10.000
Finanskostnader -8.000 -7.000 -16.000 -26.000 -74.000
Finans 2.000 8.000 -8.000 -14.000 -64.000
Konsernbidrag -545.000 -581.000 -936.000 -432.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 603.000 619.000 749.000 303.000 398.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 216.000 474.000
Sum Immatrielle midler 100.000 126.000 140.000 288.000 496.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 220.000 0 0
Driftsløsøre 430.000 455.000 608.000 544.000 281.000
Sum varige driftsmidler 430.000 455.000 828.000 544.000 281.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 530.000 580.000 968.000 832.000 777.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 152.000 144.000 119.000 168.000 136.000
Andre fordringer 55.000 581.000 720.000 236.000 257.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.482.000 805.000 874.000 1.249.000 861.000
Sum omløpsmidler 1.689.000 1.530.000 1.713.000 1.653.000 1.255.000
Sum eiendeler 2.219.000 2.110.000 2.681.000 2.485.000 2.032.000
Sum opptjent egenkapital 879.000 821.000 783.000 971.000 1.099.000
Sum egenkapital 979.000 921.000 883.000 1.071.000 1.199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 74.000 185.000 125.000
Leverandørgjeld 57.000 50.000 76.000 150.000 52.000
Betalbar skatt 0 0 4.000 2.000 222.000
Skyldig offentlige avgifter 173.000 151.000 148.000 294.000 170.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.009.000 989.000 1.496.000 783.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 1.240.000 1.190.000 1.724.000 1.230.000 707.000
Sum gjeld og egenkapital 2.219.000 2.111.000 2.681.000 2.486.000 2.031.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 449.000 340.000 -11.000 423.000 548.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.0 1.3 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.0 1.4 1.8
Soliditet 44.1 43.6 32.9 43.1 59.0
Resultatgrad 16.6 18.3 19.2 9.8 15.6
Rentedekningsgrad 106.0 123.7 66.6 17.3 8.6
Gjeldsgrad 1.3 1.3 2.0 1.3 0.7
Total kapitalrentabilitet 38.2 41.0 39.7 18.1 31.5
Signatur
10.04.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex