Øyfisk AS
Juridisk navn:  Øyfisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76132550
Havnegata 3 Fax: 76133810
8430 Myre 8430 Myre
Fylke: Kommune:
Nordland Øksnes
Org.nr: 945095016
Aksjekapital: 940.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 6/10/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.29%
Resultat  
  
-27.76%
Egenkapital  
  
5.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 211.519.000 268.727.000 172.110.000 128.803.000 182.699.000
Resultat: 80.796.000 111.850.000 78.152.000 12.361.000 53.345.000
Egenkapital: 150.512.000 142.787.000 111.754.000 110.997.000 104.267.000
Regnskap for  Øyfisk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 211.519.000 268.727.000 172.110.000 128.803.000 182.699.000
Driftskostnader -131.475.000 -157.026.000 -90.571.000 -117.493.000 -124.589.000
Driftsresultat 80.044.000 111.702.000 81.541.000 11.311.000 58.111.000
Finansinntekter 2.221.000 1.203.000 1.847.000 1.965.000 1.898.000
Finanskostnader -1.469.000 -1.055.000 -5.235.000 -914.000 -6.663.000
Finans 752.000 148.000 -3.388.000 1.051.000 -4.765.000
Resultat før skatt 80.796.000 111.850.000 78.152.000 12.361.000 53.345.000
Skattekostnad -17.642.000 -26.115.000 -18.747.000 -2.293.000 -14.397.000
Årsresultat 63.155.000 85.735.000 59.405.000 10.069.000 38.949.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.519.000 86.079.000 70.650.000 60.049.000 52.869.000
Sum omløpsmidler 220.093.000 206.804.000 180.561.000 132.407.000 124.778.000
Sum eiendeler 311.612.000 292.883.000 251.211.000 192.456.000 177.647.000
Sum opptjent egenkapital 145.462.000 137.737.000 106.705.000 105.948.000 99.218.000
Sum egenkapital 150.512.000 142.787.000 111.754.000 110.997.000 104.267.000
Sum langsiktig gjeld 53.776.000 57.526.000 56.235.000 41.777.000 36.461.000
Sum kortsiktig gjeld 107.325.000 92.570.000 83.223.000 39.681.000 36.919.000
Sum gjeld og egenkapital 311.612.000 292.882.000 251.212.000 192.455.000 177.647.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 209.648.000 268.727.000 172.110.000 118.869.000 182.699.000
Andre inntekter 1.871.000 0 0 9.934.000 0
Driftsinntekter 211.519.000 268.727.000 172.110.000 128.803.000 182.699.000
Varekostnad -111.939.000 -112.160.000 -100.537.000 -81.735.000 -97.227.000
Lønninger -9.013.000 -8.509.000 -5.596.000 -4.364.000 -4.253.000
Avskrivning -12.532.000 -8.607.000 -6.811.000 -4.179.000 -2.878.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.221.000 -24.184.000 -13.409.000 -16.069.000 -11.667.000
Driftskostnader -131.475.000 -157.026.000 -90.571.000 -117.493.000 -124.589.000
Driftsresultat 80.044.000 111.702.000 81.541.000 11.311.000 58.111.000
Finansinntekter 2.221.000 1.203.000 1.847.000 1.965.000 1.898.000
Finanskostnader -1.469.000 -1.055.000 -5.235.000 -914.000 -6.663.000
Finans 752.000 148.000 -3.388.000 1.051.000 -4.765.000
Konsernbidrag -15.430.000 -31.414.000 -8.649.000 -3.338.000 -8.638.000
Utbytte -40.000.000 -23.288.000 -50.000.000 0 0
Årsresultat 63.155.000 85.735.000 59.405.000 10.069.000 38.949.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.680.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Fast eiendom 1.028.000 1.241.000 1.454.000 1.667.000 1.643.000
Maskiner anlegg 17.555.000 14.542.000 11.086.000 12.458.000 8.798.000
Driftsløsøre 5.055.000 5.939.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 55.203.000 56.678.000 41.620.000 31.059.000 29.893.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.637.000 8.401.000 8.031.000 7.990.000 1.976.000
Sum anleggsmidler 91.519.000 86.079.000 70.650.000 60.049.000 52.869.000
Varebeholdning 87.961.000 68.435.000 72.001.000 36.218.000 47.364.000
Kundefordringer 44.066.000 29.849.000 838.000 25.275.000 21.168.000
Andre fordringer 53.871.000 24.196.000 70.215.000 59.782.000 55.955.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.195.000 84.324.000 37.507.000 11.131.000 290.000
Sum omløpsmidler 220.093.000 206.804.000 180.561.000 132.407.000 124.778.000
Sum eiendeler 311.612.000 292.883.000 251.211.000 192.456.000 177.647.000
Sum opptjent egenkapital 145.462.000 137.737.000 106.705.000 105.948.000 99.218.000
Sum egenkapital 150.512.000 142.787.000 111.754.000 110.997.000 104.267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.831.000 16.824.000 19.112.000 13.238.000 14.611.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 256.000
Sum langsiktig gjeld 53.776.000 57.526.000 56.235.000 41.777.000 36.461.000
Leverandørgjeld 14.907.000 7.206.000 9.726.000 32.024.000 7.538.000
Betalbar skatt 9.026.000 18.482.000 9.990.000 2.432.000 13.289.000
Skyldig offentlige avgifter 2.003.000 1.152.000 318.000 206.000 2.829.000
Utbytte -40.000.000 -23.288.000 -50.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.390.000 42.443.000 13.189.000 5.019.000 13.007.000
Sum kortsiktig gjeld 107.325.000 92.570.000 83.223.000 39.681.000 36.919.000
Sum gjeld og egenkapital 311.612.000 292.882.000 251.212.000 192.455.000 177.647.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 112.768.000 114.234.000 97.338.000 92.726.000 87.859.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.2 2.2 3.3 3.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.3 2.5 2.1
Soliditet 48.3 48.8 44.5 57.7 58.7
Resultatgrad 37.8 41.6 47.4 8.8 31.8
Rentedekningsgrad 54.5 105.9 15.6 14.5 9.0
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.2 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 26.4 38.5 33.2 6.9 33.8
Signatur
14.07.2016
DAGLIG LEDER OG STYRELEDER TEGNER SELSKAPET HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
KLO KRISTIAN FREDRIK JARL
KLO GUNNAR HENRY JARL
Prokurister
14.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex