Øyno Eiendom Bhg As
Juridisk navn:  Øyno Eiendom Bhg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51476351
Øynoveien 22 Øynoveien 22 Fax:
4380 Hauge I Dalane 4380 Hauge I Dalane
Fylke: Kommune:
Rogaland Sokndal
Org.nr: 990224641
Aksjekapital: 39.000 NOK
Etableringsdato: 8/4/2006 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: øyno barnehage as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-90.86%
Resultat  
  
118.24%
Egenkapital  
  
-97.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 816.000 8.931.000 8.722.000 9.543.000 10.916.000
Resultat: 85.000 -466.000 -211.000 -108.000 891.000
Egenkapital: 82.000 3.388.000 100.000 3.429.000 3.517.000
Regnskap for  Øyno Eiendom Bhg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 816.000 8.931.000 8.722.000 9.543.000 10.916.000
Driftskostnader -477.000 -9.138.000 -8.663.000 -9.371.000 -9.746.000
Driftsresultat 339.000 -207.000 60.000 172.000 1.170.000
Finansinntekter 1.000 8.000 6.000 7.000 19.000
Finanskostnader -255.000 -267.000 -277.000 -287.000 -297.000
Finans -254.000 -259.000 -271.000 -280.000 -278.000
Resultat før skatt 85.000 -466.000 -211.000 -108.000 891.000
Skattekostnad 24.000 94.000 42.000 20.000 -251.000
Årsresultat 109.000 -372.000 -169.000 -88.000 640.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.789.000 8.352.000 8.735.000 9.170.000 9.614.000
Sum omløpsmidler 2.430.000 6.887.000 6.819.000 6.939.000 7.336.000
Sum eiendeler 10.219.000 15.239.000 15.554.000 16.109.000 16.950.000
Sum opptjent egenkapital -43.000 -372.000 0 3.329.000 3.417.000
Sum egenkapital 82.000 3.388.000 100.000 3.429.000 3.517.000
Sum langsiktig gjeld 9.726.000 10.418.000 10.798.000 11.169.000 11.525.000
Sum kortsiktig gjeld 412.000 1.434.000 4.656.000 1.511.000 1.907.000
Sum gjeld og egenkapital 10.220.000 15.240.000 15.554.000 16.109.000 16.949.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 816.000 8.931.000 8.277.000 9.543.000 10.916.000
Andre inntekter 0 0 445.000 0 0
Driftsinntekter 816.000 8.931.000 8.722.000 9.543.000 10.916.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -7.379.000 -7.178.000 -7.642.000 -8.192.000
Avskrivning -477.000 -477.000 -477.000 -477.000 -477.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.282.000 -1.008.000 -1.252.000 -1.077.000
Driftskostnader -477.000 -9.138.000 -8.663.000 -9.371.000 -9.746.000
Driftsresultat 339.000 -207.000 60.000 172.000 1.170.000
Finansinntekter 1.000 8.000 6.000 7.000 19.000
Finanskostnader -255.000 -267.000 -277.000 -287.000 -297.000
Finans -254.000 -259.000 -271.000 -280.000 -278.000
Konsernbidrag -152.000 0 -3.160.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 109.000 -372.000 -169.000 -88.000 640.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 209.000 295.000 202.000 160.000 127.000
Fast eiendom 7.580.000 8.057.000 8.534.000 9.010.000 9.487.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.580.000 8.057.000 8.534.000 9.010.000 9.487.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.789.000 8.352.000 8.735.000 9.170.000 9.614.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.430.000 6.660.000 6.554.000 6.678.000 7.067.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 227.000 265.000 260.000 269.000
Sum omløpsmidler 2.430.000 6.887.000 6.819.000 6.939.000 7.336.000
Sum eiendeler 10.219.000 15.239.000 15.554.000 16.109.000 16.950.000
Sum opptjent egenkapital -43.000 -372.000 0 3.329.000 3.417.000
Sum egenkapital 82.000 3.388.000 100.000 3.429.000 3.517.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 273.000 244.000 216.000 184.000
Gjeld til kredittinstitutt 152.000 0 3.160.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.726.000 10.418.000 10.798.000 11.169.000 11.525.000
Leverandørgjeld 0 240.000 138.000 114.000 250.000
Betalbar skatt 21.000 0 0 12.000 275.000
Skyldig offentlige avgifter 0 91.000 94.000 102.000 102.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 238.000 1.103.000 1.263.000 1.283.000 1.280.000
Sum kortsiktig gjeld 412.000 1.434.000 4.656.000 1.511.000 1.907.000
Sum gjeld og egenkapital 10.220.000 15.240.000 15.554.000 16.109.000 16.949.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.018.000 5.453.000 2.163.000 5.428.000 5.429.000
Likviditetsgrad 1 5.9 4.8 1.5 4.6 3.8
Likviditetsgrad 2 5.9 4.8 1.5 4.6 3.9
Soliditet 0.8 22.2 0.6 21.3 20.8
Resultatgrad 41.5 -2.3 0.7 1.8 10.7
Rentedekningsgrad 1.3 -0.8 0.2 0.6 4.0
Gjeldsgrad 123.6 3.5 154.5 3.7 3.8
Total kapitalrentabilitet 3.3 -1.3 0.4 1.1 7.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex