Øyo Legekontor Eigedom As
Juridisk navn:  Øyo Legekontor Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 105 Hamnegata 48 Fax:
5401 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 920915523
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/4/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Brænds Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
538.6%
Resultat  
  
206.38%
Egenkapital  
  
133.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 728.000 114.000
Resultat: 150.000 -141.000
Egenkapital: 37.000 -111.000
Regnskap for  Øyo Legekontor Eigedom As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 728.000 114.000
Driftskostnader -325.000 -204.000
Driftsresultat 403.000 -90.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -252.000 -51.000
Finans -252.000 -51.000
Resultat før skatt 150.000 -141.000
Skattekostnad -2.000 0
Årsresultat 148.000 -141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.272.000 7.170.000
Sum omløpsmidler 120.000 149.000
Sum eiendeler 7.392.000 7.319.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -141.000
Sum egenkapital 37.000 -111.000
Sum langsiktig gjeld 7.342.000 7.381.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 7.392.000 7.319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 728.000 114.000
Driftsinntekter 728.000 114.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -182.000 -180.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -143.000 -24.000
Driftskostnader -325.000 -204.000
Driftsresultat 403.000 -90.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -252.000 -51.000
Finans -252.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 148.000 -141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 7.106.000 7.023.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 165.000 147.000
Sum varige driftsmidler 7.272.000 7.170.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 7.272.000 7.170.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 120.000 149.000
Sum omløpsmidler 120.000 149.000
Sum eiendeler 7.392.000 7.319.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -141.000
Sum egenkapital 37.000 -111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.342.000 7.381.000
Leverandørgjeld 0 8.000
Betalbar skatt 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 7.392.000 7.319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 107.000 100.000
Likviditetsgrad 1 9.2 3
Likviditetsgrad 2 9.2 3
Soliditet 0.5 -1.5
Resultatgrad 55.4 -78.9
Rentedekningsgrad 1.6 -1.8
Gjeldsgrad 198.8 -66.9
Total kapitalrentabilitet 5.5 -1.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex