Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øyra Entreprenør AS
Juridisk navn:  Øyra Entreprenør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90530121
Postboks 7789 Spjelkavik Bjørkavågneset 15 Fax:
6022 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 984737831
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/16/2002
Foretakstype: AS
Tidligere navn: øyra eiendom as
Regnskapsfører: Nord-Vest Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
63.65%
Resultat  
  
122.06%
Egenkapital  
  
65.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.774.000 1.084.000 1.079.000 932.000 934.000
Resultat: 453.000 204.000 69.000 -47.000 -55.000
Egenkapital: 896.000 543.000 385.000 333.000 368.000
Regnskap for  Øyra Entreprenør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.774.000 1.084.000 1.079.000 932.000 934.000
Driftskostnader -1.301.000 -852.000 -980.000 -941.000 -968.000
Driftsresultat 472.000 232.000 99.000 -9.000 -35.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -29.000 -31.000 -38.000 -21.000
Finans -19.000 -28.000 -31.000 -38.000 -21.000
Resultat før skatt 453.000 204.000 69.000 -47.000 -55.000
Skattekostnad -100.000 -46.000 -16.000 12.000 16.000
Årsresultat 353.000 158.000 52.000 -35.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.189.000 916.000 844.000 938.000 814.000
Sum omløpsmidler 509.000 325.000 298.000 296.000 160.000
Sum eiendeler 1.698.000 1.241.000 1.142.000 1.234.000 974.000
Sum opptjent egenkapital 796.000 443.000 285.000 233.000 268.000
Sum egenkapital 896.000 543.000 385.000 333.000 368.000
Sum langsiktig gjeld 212.000 284.000 350.000 419.000 337.000
Sum kortsiktig gjeld 591.000 414.000 407.000 483.000 269.000
Sum gjeld og egenkapital 1.699.000 1.241.000 1.142.000 1.235.000 974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.681.000 1.005.000 1.079.000 932.000 934.000
Andre inntekter 93.000 79.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.774.000 1.084.000 1.079.000 932.000 934.000
Varekostnad -256.000 -89.000 -198.000 -98.000 -94.000
Lønninger -471.000 -322.000 -334.000 -392.000 -351.000
Avskrivning -142.000 -113.000 -121.000 -163.000 -194.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -432.000 -328.000 -327.000 -288.000 -329.000
Driftskostnader -1.301.000 -852.000 -980.000 -941.000 -968.000
Driftsresultat 472.000 232.000 99.000 -9.000 -35.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -29.000 -31.000 -38.000 -21.000
Finans -19.000 -28.000 -31.000 -38.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 353.000 158.000 52.000 -35.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 917.000 600.000 484.000 563.000 408.000
Driftsløsøre 272.000 316.000 360.000 375.000 406.000
Sum varige driftsmidler 1.189.000 916.000 844.000 938.000 814.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.189.000 916.000 844.000 938.000 814.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 78.000 54.000 91.000 93.000
Andre fordringer 0 2.000 13.000 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 438.000 245.000 231.000 205.000 64.000
Sum omløpsmidler 509.000 325.000 298.000 296.000 160.000
Sum eiendeler 1.698.000 1.241.000 1.142.000 1.234.000 974.000
Sum opptjent egenkapital 796.000 443.000 285.000 233.000 268.000
Sum egenkapital 896.000 543.000 385.000 333.000 368.000
Sum avsetninger til forpliktelser 97.000 69.000 23.000 7.000 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 212.000 284.000 350.000 419.000 337.000
Leverandørgjeld 0 19.000 0 1.000 0
Betalbar skatt 72.000 0 0 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 140.000 61.000 103.000 72.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 379.000 334.000 303.000 410.000 218.000
Sum kortsiktig gjeld 591.000 414.000 407.000 483.000 269.000
Sum gjeld og egenkapital 1.699.000 1.241.000 1.142.000 1.235.000 974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -82.000 -89.000 -109.000 -187.000 -109.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6
Soliditet 52.7 43.8 33.7 27.0 37.8
Resultatgrad 26.6 21.4 9.2 -1.0 -3.7
Rentedekningsgrad 24.8 8 3.2 -0.2 -1.7
Gjeldsgrad 0.9 1.3 2 2.7 1.6
Total kapitalrentabilitet 27.8 18.8 8.7 -0.7 -3.6
Signatur
23.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex