Øysenteret AS
Juridisk navn:  Øysenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 70198101
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 977516552
Aksjekapital: 1.634.100 NOK
Etableringsdato: 1/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.47%
Resultat  
  
8.72%
Egenkapital  
  
7.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.216.000 3.402.000 3.043.000 3.275.000 3.151.000
Resultat: 1.521.000 1.399.000 1.485.000 1.752.000 1.584.000
Egenkapital: 17.130.000 15.946.000 14.865.000 13.732.000 12.409.000
Regnskap for  Øysenteret AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.216.000 3.402.000 3.043.000 3.275.000 3.151.000
Driftskostnader -1.724.000 -1.991.000 -1.507.000 -1.426.000 -1.371.000
Driftsresultat 1.491.000 1.410.000 1.536.000 1.850.000 1.780.000
Finansinntekter 30.000 11.000 12.000 21.000 29.000
Finanskostnader 0 -22.000 -63.000 -119.000 -225.000
Finans 30.000 -11.000 -51.000 -98.000 -196.000
Resultat før skatt 1.521.000 1.399.000 1.485.000 1.752.000 1.584.000
Skattekostnad -336.000 -319.000 -352.000 -429.000 -428.000
Årsresultat 1.185.000 1.081.000 1.133.000 1.323.000 1.156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.354.000 16.008.000 16.676.000 17.415.000 18.179.000
Sum omløpsmidler 2.865.000 1.053.000 1.024.000 624.000 1.329.000
Sum eiendeler 18.219.000 17.061.000 17.700.000 18.039.000 19.508.000
Sum opptjent egenkapital 9.407.000 8.223.000 7.142.000 6.009.000 4.686.000
Sum egenkapital 17.130.000 15.946.000 14.865.000 13.732.000 12.409.000
Sum langsiktig gjeld 369.000 451.000 2.212.000 3.608.000 6.489.000
Sum kortsiktig gjeld 720.000 664.000 622.000 699.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 18.219.000 17.061.000 17.699.000 18.039.000 19.507.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.823.000 2.939.000 2.757.000 2.927.000 2.878.000
Andre inntekter 393.000 463.000 285.000 348.000 272.000
Driftsinntekter 3.216.000 3.402.000 3.043.000 3.275.000 3.151.000
Varekostnad -482.000 -358.000 -354.000 -364.000 -316.000
Lønninger -57.000 -57.000 -46.000 -46.000 -40.000
Avskrivning -737.000 -737.000 -737.000 -764.000 -764.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -448.000 -839.000 -370.000 -252.000 -251.000
Driftskostnader -1.724.000 -1.991.000 -1.507.000 -1.426.000 -1.371.000
Driftsresultat 1.491.000 1.410.000 1.536.000 1.850.000 1.780.000
Finansinntekter 30.000 11.000 12.000 21.000 29.000
Finanskostnader 0 -22.000 -63.000 -119.000 -225.000
Finans 30.000 -11.000 -51.000 -98.000 -196.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.185.000 1.081.000 1.133.000 1.323.000 1.156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 15.202.000 15.939.000 16.676.000 17.415.000 18.152.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 27.000
Sum varige driftsmidler 15.354.000 16.008.000 16.676.000 17.415.000 18.179.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.354.000 16.008.000 16.676.000 17.415.000 18.179.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 14.000 14.000 25.000 3.000
Andre fordringer 46.000 47.000 45.000 45.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.819.000 992.000 965.000 553.000 1.326.000
Sum omløpsmidler 2.865.000 1.053.000 1.024.000 624.000 1.329.000
Sum eiendeler 18.219.000 17.061.000 17.700.000 18.039.000 19.508.000
Sum opptjent egenkapital 9.407.000 8.223.000 7.142.000 6.009.000 4.686.000
Sum egenkapital 17.130.000 15.946.000 14.865.000 13.732.000 12.409.000
Sum avsetninger til forpliktelser 312.000 394.000 475.000 551.000 653.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 369.000 451.000 2.212.000 3.608.000 6.489.000
Leverandørgjeld 171.000 149.000 80.000 70.000 31.000
Betalbar skatt 419.000 399.000 428.000 531.000 473.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 116.000 109.000 98.000 105.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 0 6.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 720.000 664.000 622.000 699.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 18.219.000 17.061.000 17.699.000 18.039.000 19.507.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.145.000 389.000 402.000 -75.000 720.000
Likviditetsgrad 1 4 1.6 1.6 0.9 2.2
Likviditetsgrad 2 4 1.6 1.6 0.9 2.2
Soliditet 9 93.5 8 76.1 63.6
Resultatgrad 46.4 41.4 50.5 56.5 56.5
Rentedekningsgrad 64.1 24.4 15.7 8.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 8.3 8.3 8.7 10.4 9.3
Signatur
20.06.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex