Øystein Thommesen AS
Juridisk navn:  Øystein Thommesen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73500080
Kjøpmannsgata 17 Kjøpmannsgata 17 Fax: 73500081
7013 Trondheim 7013 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 980380017
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 12/1/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.86%
Resultat  
  
2.02%
Egenkapital  
  
4.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 24.440.000 20.055.000 20.117.000 17.911.000 15.241.000
Resultat: 2.984.000 2.925.000 3.978.000 3.402.000 2.290.000
Egenkapital: 7.454.000 7.129.000 7.881.000 8.860.000 8.309.000
Regnskap for  Øystein Thommesen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 24.440.000 20.055.000 20.117.000 17.911.000 15.241.000
Driftskostnader -21.464.000 -17.142.000 -16.157.000 -14.520.000 -13.011.000
Driftsresultat 2.976.000 2.913.000 3.960.000 3.391.000 2.231.000
Finansinntekter 25.000 32.000 42.000 38.000 82.000
Finanskostnader -17.000 -20.000 -24.000 -28.000 -22.000
Finans 8.000 12.000 18.000 10.000 60.000
Resultat før skatt 2.984.000 2.925.000 3.978.000 3.402.000 2.290.000
Skattekostnad -659.000 -676.000 -958.000 -852.000 -620.000
Årsresultat 2.325.000 2.248.000 3.021.000 2.551.000 1.670.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 336.000 363.000 402.000 560.000 728.000
Sum omløpsmidler 17.617.000 14.897.000 16.342.000 15.196.000 12.495.000
Sum eiendeler 17.953.000 15.260.000 16.744.000 15.756.000 13.223.000
Sum opptjent egenkapital 7.354.000 7.029.000 7.781.000 8.760.000 8.209.000
Sum egenkapital 7.454.000 7.129.000 7.881.000 8.860.000 8.309.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 286.000 366.000 442.000 516.000
Sum kortsiktig gjeld 10.299.000 7.846.000 8.497.000 6.454.000 4.398.000
Sum gjeld og egenkapital 17.953.000 15.261.000 16.744.000 15.756.000 13.223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.428.000 20.049.000 20.108.000 17.846.000 14.999.000
Andre inntekter 12.000 6.000 8.000 64.000 242.000
Driftsinntekter 24.440.000 20.055.000 20.117.000 17.911.000 15.241.000
Varekostnad -416.000 -248.000 -320.000 -220.000 -123.000
Lønninger -16.400.000 -13.796.000 -12.766.000 -11.608.000 -9.961.000
Avskrivning -179.000 -165.000 -158.000 -172.000 -239.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.469.000 -2.933.000 -2.913.000 -2.520.000 -2.688.000
Driftskostnader -21.464.000 -17.142.000 -16.157.000 -14.520.000 -13.011.000
Driftsresultat 2.976.000 2.913.000 3.960.000 3.391.000 2.231.000
Finansinntekter 25.000 32.000 42.000 38.000 82.000
Finanskostnader -17.000 -20.000 -24.000 -28.000 -22.000
Finans 8.000 12.000 18.000 10.000 60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -3.000.000 -4.000.000 -2.000.000 -1.000.000
Årsresultat 2.325.000 2.248.000 3.021.000 2.551.000 1.670.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 174.000 80.000 28.000 28.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 162.000 283.000 374.000 532.000 704.000
Sum varige driftsmidler 162.000 283.000 374.000 532.000 704.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 336.000 363.000 402.000 560.000 728.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.898.000 5.699.000 4.697.000 4.273.000 5.080.000
Andre fordringer 285.000 207.000 177.000 168.000 153.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.435.000 8.991.000 11.468.000 10.754.000 7.262.000
Sum omløpsmidler 17.617.000 14.897.000 16.342.000 15.196.000 12.495.000
Sum eiendeler 17.953.000 15.260.000 16.744.000 15.756.000 13.223.000
Sum opptjent egenkapital 7.354.000 7.029.000 7.781.000 8.760.000 8.209.000
Sum egenkapital 7.454.000 7.129.000 7.881.000 8.860.000 8.309.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 200.000 286.000 366.000 442.000 516.000
Leverandørgjeld 298.000 397.000 176.000 413.000 219.000
Betalbar skatt 753.000 728.000 958.000 856.000 499.000
Skyldig offentlige avgifter 3.442.000 2.348.000 2.093.000 2.025.000 1.686.000
Utbytte -2.000.000 -3.000.000 -4.000.000 -2.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.806.000 1.372.000 1.271.000 1.160.000 994.000
Sum kortsiktig gjeld 10.299.000 7.846.000 8.497.000 6.454.000 4.398.000
Sum gjeld og egenkapital 17.953.000 15.261.000 16.744.000 15.756.000 13.223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.318.000 7.051.000 7.845.000 8.742.000 8.097.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.9 1.9 2.4 2.8
Likviditetsgrad 2 1.7 1.9 1.9 2.4 2.9
Soliditet 41.5 46.7 47.1 56.2 62.8
Resultatgrad 12.2 14.5 19.7 18.9 14.6
Rentedekningsgrad 175.1 145.7 1 121.1 105.1
Gjeldsgrad 1.4 1.1 1.1 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 16.7 19.3 23.9 21.8 17.5
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex