Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Enhjørningen Fiskerestaurant
Juridisk navn:  Øyvind Thorsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55306950
Enhjørningsgården Bryggen 29 Enhjørningsgården Bryggen 29 Fax: 55306951
5003 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 948137119
Aksjekapital: 106.000 NOK
Antall ansatte: 51
Etableringsdato: 8/12/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.2%
Resultat  
  
-22.88%
Egenkapital  
  
15.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.372.000 24.145.000 21.880.000 21.178.000 22.316.000
Resultat: 482.000 625.000 -48.000 122.000 663.000
Egenkapital: 1.233.000 1.064.000 789.000 927.000 833.000
Regnskap for  Enhjørningen Fiskerestaurant
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.372.000 24.145.000 21.880.000 21.178.000 22.316.000
Driftskostnader -22.835.000 -23.470.000 -21.901.000 -21.063.000 -21.547.000
Driftsresultat 538.000 674.000 -20.000 115.000 769.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 22.000 3.000
Finanskostnader -56.000 -50.000 -27.000 -15.000 -109.000
Finans -55.000 -49.000 -27.000 7.000 -106.000
Resultat før skatt 482.000 625.000 -48.000 122.000 663.000
Skattekostnad -113.000 -150.000 10.000 -28.000 -206.000
Årsresultat 369.000 475.000 -38.000 94.000 457.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 920.000 1.042.000 473.000 660.000 851.000
Sum omløpsmidler 4.794.000 4.703.000 4.206.000 3.608.000 3.921.000
Sum eiendeler 5.714.000 5.745.000 4.679.000 4.268.000 4.772.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 958.000 683.000 821.000 727.000
Sum egenkapital 1.233.000 1.064.000 789.000 927.000 833.000
Sum langsiktig gjeld 429.000 548.000 0 5.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 4.052.000 4.133.000 3.890.000 3.336.000 3.919.000
Sum gjeld og egenkapital 5.714.000 5.745.000 4.679.000 4.268.000 4.772.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.372.000 24.145.000 21.880.000 21.178.000 22.126.000
Andre inntekter 0 0 0 0 190.000
Driftsinntekter 23.372.000 24.145.000 21.880.000 21.178.000 22.316.000
Varekostnad -6.387.000 -6.769.000 -6.242.000 -5.935.000 -6.021.000
Lønninger -10.769.000 -10.770.000 -10.344.000 -9.919.000 -10.206.000
Avskrivning -258.000 -204.000 -203.000 -203.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.421.000 -5.727.000 -5.112.000 -5.006.000 -5.197.000
Driftskostnader -22.835.000 -23.470.000 -21.901.000 -21.063.000 -21.547.000
Driftsresultat 538.000 674.000 -20.000 115.000 769.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 22.000 3.000
Finanskostnader -56.000 -50.000 -27.000 -15.000 -109.000
Finans -55.000 -49.000 -27.000 7.000 -106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -100.000 0 -400.000
Årsresultat 369.000 475.000 -38.000 94.000 457.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 4.000 16.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 857.000 1.023.000 442.000 645.000 848.000
Sum varige driftsmidler 857.000 1.023.000 442.000 645.000 848.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 2.000
Sum anleggsmidler 920.000 1.042.000 473.000 660.000 851.000
Varebeholdning 658.000 607.000 468.000 546.000 537.000
Kundefordringer 175.000 133.000 180.000 123.000 223.000
Andre fordringer 190.000 175.000 181.000 226.000 179.000
Sum investeringer 606.000 606.000 606.000 606.000 602.000
Kasse, bank 3.165.000 3.182.000 2.771.000 2.107.000 2.380.000
Sum omløpsmidler 4.794.000 4.703.000 4.206.000 3.608.000 3.921.000
Sum eiendeler 5.714.000 5.745.000 4.679.000 4.268.000 4.772.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 958.000 683.000 821.000 727.000
Sum egenkapital 1.233.000 1.064.000 789.000 927.000 833.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 5.000 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 429.000 548.000 0 5.000 20.000
Leverandørgjeld 1.129.000 1.270.000 1.289.000 912.000 976.000
Betalbar skatt 157.000 139.000 10.000 43.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 1.521.000 1.502.000 1.529.000 1.421.000 1.534.000
Utbytte -200.000 -200.000 -100.000 0 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 1.045.000 1.022.000 962.000 960.000 956.000
Sum kortsiktig gjeld 4.052.000 4.133.000 3.890.000 3.336.000 3.919.000
Sum gjeld og egenkapital 5.714.000 5.745.000 4.679.000 4.268.000 4.772.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 742.000 570.000 316.000 272.000 2.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.0 0.9
Soliditet 21.6 18.5 16.9 21.7 17.5
Resultatgrad 2.3 2.8 -0.1 0.5 3.4
Rentedekningsgrad 9.6 13.5 -0.7 9.1 7.1
Gjeldsgrad 3.6 4.4 4.9 3.6 4.7
Total kapitalrentabilitet 9.4 11.7 -0.4 3.2 16.2
Signatur
16.12.2011
STYRETS FORMANN ELLER AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex