Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
øvre Romerike Steinerbarnehage Veslebrunen
Juridisk navn:  øvre Romerike Steinerbarnehage Veslebrunen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63956669
Sundbyv Sundbyv Fax: 63956817
2074 Eidsvoll Verk 2074 Eidsvoll Verk
Fylke: Kommune:
Akershus Eidsvoll
Org.nr: 982231760
Aksjekapital: 1.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 8/8/2000 1
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.67%
Resultat  
  
-1535%
Egenkapital  
  
-40.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 4.253.000 4.415.000 4.518.000 4.014.000 3.508.000
Resultat: -287.000 20.000 407.000 28.000 -131.000
Egenkapital: 420.000 707.000 687.000 279.000 252.000
Regnskap for  øvre Romerike Steinerbarnehage Veslebrunen
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 4.253.000 4.415.000 4.518.000 4.014.000 3.508.000
Driftskostnader -4.468.000 -4.320.000 -4.020.000 -3.987.000 -3.641.000
Driftsresultat -215.000 95.000 498.000 27.000 -132.000
Finansinntekter 2.000 3.000 5.000 1.000 1.000
Finanskostnader -74.000 -78.000 -96.000 0 0
Finans -72.000 -75.000 -91.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -287.000 20.000 407.000 28.000 -131.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -287.000 20.000 407.000 28.000 -131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.678.000 1.775.000 1.866.000 73.000 89.000
Sum omløpsmidler 694.000 1.919.000 2.051.000 994.000 1.548.000
Sum eiendeler 2.372.000 3.694.000 3.917.000 1.067.000 1.637.000
Sum opptjent egenkapital 420.000 707.000 686.000 279.000 251.000
Sum egenkapital 420.000 707.000 687.000 279.000 252.000
Sum langsiktig gjeld 1.355.000 1.479.000 1.635.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 596.000 1.509.000 1.596.000 787.000 1.386.000
Sum gjeld og egenkapital 2.372.000 3.696.000 3.918.000 1.067.000 1.638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 848.000 839.000 960.000 752.000 688.000
Andre inntekter 3.405.000 3.576.000 3.558.000 3.262.000 2.821.000
Driftsinntekter 4.253.000 4.415.000 4.518.000 4.014.000 3.508.000
Varekostnad -99.000 -134.000 -124.000 -98.000 -72.000
Lønninger -3.698.000 -3.518.000 -3.282.000 -3.214.000 -3.003.000
Avskrivning -119.000 -116.000 -106.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -552.000 -552.000 -508.000 -658.000 -549.000
Driftskostnader -4.468.000 -4.320.000 -4.020.000 -3.987.000 -3.641.000
Driftsresultat -215.000 95.000 498.000 27.000 -132.000
Finansinntekter 2.000 3.000 5.000 1.000 1.000
Finanskostnader -74.000 -78.000 -96.000 0 0
Finans -72.000 -75.000 -91.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -287.000 20.000 407.000 28.000 -131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.644.000 1.746.000 1.822.000 13.000 15.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 30.000 45.000 59.000 74.000
Sum varige driftsmidler 1.678.000 1.775.000 1.866.000 73.000 89.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.678.000 1.775.000 1.866.000 73.000 89.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 1.000 7.000 25.000 17.000
Andre fordringer 248.000 169.000 139.000 160.000 211.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 435.000 1.749.000 1.905.000 809.000 1.321.000
Sum omløpsmidler 694.000 1.919.000 2.051.000 994.000 1.548.000
Sum eiendeler 2.372.000 3.694.000 3.917.000 1.067.000 1.637.000
Sum opptjent egenkapital 420.000 707.000 686.000 279.000 251.000
Sum egenkapital 420.000 707.000 687.000 279.000 252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.355.000 1.479.000 1.635.000 0 0
Leverandørgjeld 46.000 24.000 21.000 48.000 72.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 221.000 250.000 260.000 237.000 245.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 329.000 1.234.000 1.314.000 503.000 1.069.000
Sum kortsiktig gjeld 596.000 1.509.000 1.596.000 787.000 1.386.000
Sum gjeld og egenkapital 2.372.000 3.696.000 3.918.000 1.067.000 1.638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 98.000 410.000 455.000 207.000 162.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2
Soliditet 17.7 19.1 17.5 26.2 15.4
Resultatgrad -5.1 2.2 11.0 0.7 -3.8
Rentedekningsgrad -2.9 1.2 5.2
Gjeldsgrad 4.6 4.2 4.7 2.8 5.5
Total kapitalrentabilitet 2.7 12.8 2.6 -8.0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex